Nghị quyết 57/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 57/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí 30% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm 2018 đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 57/2018/NQ-HĐND hỗ trợ 30% mệnh giá mua bảo hiểm y tế hộ nghèo đa chiều Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2018/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

HỖ TRỢ KINH PHÍ 30% MỆNH GIÁ MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI THUỘC HỘ NGHÈO ĐA CHIỀU THIẾU HỤT CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI CƠ BẢN KHÁC (KHÔNG BỊ THIẾU HỤT BẢO HIỂM Y TẾ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH TỪ NĂM 2018 ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020;

Để thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2017;

Xét Tờ trình số 1170/TTr-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí 30% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từ năm 2018 đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí 30% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

- Đối tượng: Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ hàng năm và kết quả điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa kỳ, cuối kỳ theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2018 đến năm 2020.

- Kinh phí thực hiện: Ngân sách tỉnh, nguồn kết dư bảo hiểm y tế (nếu có), nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ kinh phí 30% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Trà Vinh khoá IX - kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 04/5/2018 và có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu57/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2018
Ngày hiệu lực15/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 57/2018/NQ-HĐND hỗ trợ 30% mệnh giá mua bảo hiểm y tế hộ nghèo đa chiều Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 57/2018/NQ-HĐND hỗ trợ 30% mệnh giá mua bảo hiểm y tế hộ nghèo đa chiều Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu57/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Trí Dũng
        Ngày ban hành04/05/2018
        Ngày hiệu lực15/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 57/2018/NQ-HĐND hỗ trợ 30% mệnh giá mua bảo hiểm y tế hộ nghèo đa chiều Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 57/2018/NQ-HĐND hỗ trợ 30% mệnh giá mua bảo hiểm y tế hộ nghèo đa chiều Trà Vinh

            • 04/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực