Nghị quyết 57/NQ-CP

Nghị quyết 57/NQ-CP năm 2014 đàm phán ký Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt giữa Việt Nam và Xu-đăng do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 57/NQ-CP 2014 miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao công vụ Việt Nam Xu-đăng


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐÀM PHÁN, KÝ HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XU-ĐĂNG VỀ MIỄN THỊ THỰC CHO NGƯỜI MANG HỘ CHIẾU NGOẠI GIAO, HỘ CHIẾU CÔNG VỤ HOẶC HỘ CHIẾU ĐẶC BIỆT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại Tờ trình số 1978/TTr-BNG-LS ngày 12 tháng 6 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xu-đăng về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc hộ chiếu đặc biệt".

Điều 2. Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành đàm phán Hiệp định trên.

Điều 3. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Hiệp định nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Xu-đăng.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên CP;
- Các Bộ: NG, TP, TC, KHĐT (kèm Hiệp định);
- VPCP: các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (2).VB.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu57/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/08/2014
Ngày hiệu lực06/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 57/NQ-CP 2014 miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao công vụ Việt Nam Xu-đăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 57/NQ-CP 2014 miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao công vụ Việt Nam Xu-đăng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu57/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành06/08/2014
        Ngày hiệu lực06/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 57/NQ-CP 2014 miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao công vụ Việt Nam Xu-đăng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 57/NQ-CP 2014 miễn thị thực hộ chiếu ngoại giao công vụ Việt Nam Xu-đăng

            • 06/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực