Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH14 về điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2018 của Tổng cục Thuế cho Tổng cục Hải quan do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH14 2018 điều chuyển kinh phí cho Tổng cục Hải quan


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 570/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA TỔNG CỤC THUẾ CHO TỔNG CỤC HẢI QUAN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 về cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 245/TTr-CP ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1136/BC-UBTCNS14 ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Tài chính, Ngân sách về việc điều chuyển dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2017 chưa sử dụng của Tổng cục Thuế cho Tổng cục Hải quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí điều chuyển 735 tỷ đồng (Bảy trăm ba mươi lăm tỷ đồng) dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động năm 2018 của Tổng cục Thuế, để bổ sung dự toán kinh phí hoạt động năm 2018 cho Tổng cục Hải quan; trong đó, bố trí 223 tỷ đồng chi đầu tư xây dựng cơ bản và 512 tỷ đồng chi cho mua sắm trang thiết bị theo Tờ trình số 245/TTr-CP ngày 29/6/2018 của Chính phủ.

2. Nguồn kinh phí trên được sử dụng cho các dự án xây dựng cơ bản, mua sắm, hiện đại hóa trang thiết bị và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin theo Đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho Tổng cục Hải quan và phải đảm bảo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.

Điều 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ:

1. Chỉ đạo Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đảm bảo các nguồn kinh phí còn lại (sau khi đã điều chuyển giữa hai Tổng cục) được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức đánh giá, rà soát và đề xuất sửa đổi các tỷ lệ khoán kinh phí đảm bảo hoạt động cho Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Nghị quyết số 1094/NQ-UBTVQH13 ngày 18/12/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phù hợp với việc tinh giản và sắp xếp lại bộ máy, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và áp dụng cho các năm 2019, 2020.

3. Tổ chức thu vào ngân sách nhà nước toàn bộ dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan còn dư sau thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước niên độ 2020 (sau ngày 31/01/2021).

Điều 3.

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội theo chức năng, nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 570/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu570/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/09/2018
Ngày hiệu lực06/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 tháng trước
(08/10/2018)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 570/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH14 2018 điều chuyển kinh phí cho Tổng cục Hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH14 2018 điều chuyển kinh phí cho Tổng cục Hải quan
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu570/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành06/09/2018
        Ngày hiệu lực06/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 tháng trước
        (08/10/2018)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH14 2018 điều chuyển kinh phí cho Tổng cục Hải quan

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 570/NQ-UBTVQH14 2018 điều chuyển kinh phí cho Tổng cục Hải quan

           • 06/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực