Nghị quyết 59/2006/NQ-HĐND16

Nghị quyết 59/2006/NQ-HĐND16 về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Nghị quyết 59/2006/NQ-HĐND16 trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi Bắc Ninh đã được thay thế bởi Nghị quyết 155/2010/NQ-HĐND16 trợ cấp xã hội hàng tháng người cao tuổi Bắc Ninh và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2010.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 59/2006/NQ-HĐND16 trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi Bắc Ninh


HĐND TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2006/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 7 tháng 11 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI CAO TUỔI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Sau khi xem xét Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 05.10.2006 của UBND tỉnh về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh tại Tờ trình 48/TTr-UBND ngày 05.10.2006 về việc trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi cụ thể:

- Đối tượng trợ cấp: Người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội, có hộ khẩu thường trú và đang sống trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

- Mức trợ cấp:

+ Từ đủ 80 tuổi đến dưới 85 tuổi: Trợ cấp 40.000đ/người/tháng;

+ Từ đủ 85 tuổi đến dưới 90 tuổi: Trợ cấp 60.000đ/người/tháng;

- Nguồn kinh phí: Từ ngân sách địa phương.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01.01.2007.

Điều 3. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND tỉnh phiên thường kỳ cuối năm.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

 

HĐND TỈNH BẮC NINH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2006/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu59/2006/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2006
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2006/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 59/2006/NQ-HĐND16 trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 59/2006/NQ-HĐND16 trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi Bắc Ninh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu59/2006/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Huy Tính
        Ngày ban hành07/11/2006
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2010
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 59/2006/NQ-HĐND16 trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi Bắc Ninh

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 59/2006/NQ-HĐND16 trợ cấp xã hội hàng tháng cho người cao tuổi Bắc Ninh