Nghị quyết 59/NQ-CP

Nghị quyết 59/NQ-CP năm 2021 về ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 59/NQ-CP 2021 ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về hợp tác lĩnh vực hải quan Hàn Quốc


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/NQ-CP

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC VỀ HỢP TÁC VÀ HỖ TRỢ LẪN NHAU TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 51/TTr-BTC ngày 01 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Nghị định thư sửa đổi Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan.

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Hàn Quốc.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện thủ tục đối ngoại về thông báo ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài chính ký Hiệp định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Ngoại giao và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ:
TC, NG, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành; các Vụ: KTTH, PL, TH;

- Lưu: VT, QHQT (2).
M.A

TM. CHÍNH PHỦ
KT
.
THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu59/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2021
Ngày hiệu lực14/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 59/NQ-CP 2021 ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về hợp tác lĩnh vực hải quan Hàn Quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 59/NQ-CP 2021 ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về hợp tác lĩnh vực hải quan Hàn Quốc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu59/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành14/06/2021
        Ngày hiệu lực14/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 59/NQ-CP 2021 ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về hợp tác lĩnh vực hải quan Hàn Quốc

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 59/NQ-CP 2021 ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định về hợp tác lĩnh vực hải quan Hàn Quốc

           • 14/06/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực