Nghị quyết 5a/NQCD-HĐND

Nghị quyết 5a/NQCD-HĐND thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

Nội dung toàn văn Nghị quyết 5a/NQCD-HĐND thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5a/NQCĐ-HĐND

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 92/2006/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1430/TTr-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành thông qua Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020. Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh:

1. Căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 được Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tốt việc công khai, phổ biến, tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn thể cán bộ nhân dân trong tỉnh; thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước nhằm huy động cao nhất các nguồn lực tham gia thực hiện quy hoạch.

2. Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai tốt công tác quy hoạch mới và bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch đã được phê duyệt đối với quy hoạch ngành, quy hoạch vùng lãnh thổ, đặc biệt là quy hoạch phát triển kinh tế biển, quy hoạch phát triển đô thị và nông thôn, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển nguồn nhân lực; giải quyết tốt quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, giữa tăng trưởng và phát triển bền vững...Mặt khác, cần tập trung chỉ đạo xây dựng và hoàn chỉnh cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính và củng cố kiện toàn chính quyền các cấp, đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm, góp phần hoàn thành mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020.

3. Chú trọng triển khai thực hiện có kết quả các chương trình dự án trọng điểm

đã đề ra, chú ý đúng mức chương trình dịch vụ, đô thị hoá và xây dựng nông thôn; phát triển giao thông đối ngoại, trong đó ưu tiên nâng cấp đô thị Huế, dự án mở rộng năng lực hoạt động của cảng Chân Mây, khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; tuyến đường cao tốc Huế - Đà Nẵng và sân bay du lịch quốc tế Phú Bài. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng một cách toàn diện yêu cầu phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh nhà, nhất là các lĩnh vực quản lý kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hoá nghệ thuật, an ninh quốc phòng. Quá trình triển khai cần bám sát và phối hợp thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp về quy hoạch, kế hoạch phát triển khu kinh tế trọng điểm miền Trung theo Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định 148/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động hợp tác phát triển và hội nhập với các tỉnh và thành phố trong khu vực, với các trục phát triển của đất nước và tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, phối hợp với Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, đề cao trách nhiệm các cấp, các ngành và các địa phương trong việc thực hiện quy hoạch. Cuối mỗi kỳ quy hoạch (năm 2010, năm 2015, năm 2020) tổ chức đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch của từng thời kỳ để tiếp tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch trình Chính phủ phê duyệt và có giải pháp, chính sách đồng bộ, đảm bảo thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Mễ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5a/NQCD-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu5a/NQCD-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2007
Ngày hiệu lực05/05/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5a/NQCD-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 5a/NQCD-HĐND thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 5a/NQCD-HĐND thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu5a/NQCD-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Mễ
        Ngày ban hành25/04/2007
        Ngày hiệu lực05/05/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 5a/NQCD-HĐND thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 5a/NQCD-HĐND thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

         • 25/04/2007

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/05/2007

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực