Nghị quyết 60/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 60/2018/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 60/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2018/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân;

Xét Tờ trình số 1169/TTr-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng

Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ban Thanh tra nhân dân cấp xã).

2. Định mức hỗ trợ: 5.000.000 đồng/Ban/năm.

3. Kinh phí thực hiện

Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã vào dự toán hàng năm theo Luật Ngân sách Nhà nước.

4. Thời gian thực hiện: Từ năm 2018.

Điều 2. Giao UBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện; Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 04/5/2018 và có hiệu lực từ ngày 15/5/2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu60/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2018
Ngày hiệu lực15/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 60/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 60/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu60/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Trí Dũng
        Ngày ban hành04/05/2018
        Ngày hiệu lực15/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 60/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Trà Vinh

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 60/2018/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Trà Vinh

            • 04/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực