Nghị quyết 61/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 61/2006/NQ-HĐND bãi bỏ thu phí đối với khách nghỉ mát tại Sầm Sơn; sửa đổi đối tượng, mức thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hoá do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 61/2006/NQ-HĐND bãi bỏ phí nghỉ mát tại Sầm Sơn Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2006/NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ THU PHÍ ĐỐI VỚI KHÁCH NGHỈ MÁT TẠI SẦM SƠN; SỬA ĐỔI ĐỐI TƯỢNG, MỨC THU PHÍ THAM QUAN DANH LAM THẮNG CẢNH, DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06-3-2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 57/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí, lệ phí;

Sau khi xem xét tờ trình số 5340/TTr- UBND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về việc đề nghị bãi bỏ thu phí đối với khách nghỉ mát tại Sầm Sơn; quy định lại đối tượng, mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hoá; báo cáo thẩm tra số 413 /VHXH-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Ban Văn hoá HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành tờ trình số 5340/TTr- UBND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ thu phí đối với khách nghỉ mát tại Sầm Sơn; sửa đổi đối tượng, mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử (quy định tại mục IV và mục V, quy định kèm theo Quyết định số 2838/2003/QĐ-UB ngày 05/9/2003 của UBND tỉnh Thanh Hoá), với những nội dung sau:

1. Bãi bỏ thu phí đối với khách đến nghỉ mát, khách nghỉ trong ngày, khách nghỉ qua đêm tại Sầm Sơn.

2. Sửa đổi đối tượng và mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử (quy định tại mục IV và mục V, quy định kèm theo Quyết định số 2838/2003/QĐ-UB ngày 05/9/2003 của UBND tỉnh Thanh Hoá) thành một mục là “Phí tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá”, đối tượng và mức thu quy định như sau:

2.1. Đối tượng thu: Là du khách đến tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hoá trong tỉnh Thanh Hoá. Miễn thu đối với trẻ em từ 6 tuổi trở xuống.

2.2. Mức thu:

- Người lớn: + tối thiểu 2.000 đồng/lần/người,

+ Tối đa 10.000đ/lần/người.

- Trẻ em trên 6 tuổi: + tối thiểu 1.000 đồng/lần/người,

+ Tối đa 5.000đồng/lần/người.

Điều 2. Giao UBND tỉnh; căn cứ Nghị quyết này và các quy định của Pháp luật hiện hành tổ chức thực hiện; định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này đã được HĐND Tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2006./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VPCT nước;
- TT Tỉnh uỷ, UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu61/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2006
Ngày hiệu lực06/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 61/2006/NQ-HĐND bãi bỏ phí nghỉ mát tại Sầm Sơn Thanh Hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 61/2006/NQ-HĐND bãi bỏ phí nghỉ mát tại Sầm Sơn Thanh Hóa
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu61/2006/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
       Người kýPhạm Văn Tích
       Ngày ban hành27/12/2006
       Ngày hiệu lực06/01/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật14 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 61/2006/NQ-HĐND bãi bỏ phí nghỉ mát tại Sầm Sơn Thanh Hóa

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 61/2006/NQ-HĐND bãi bỏ phí nghỉ mát tại Sầm Sơn Thanh Hóa

          • 27/12/2006

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 06/01/2007

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực