Nghị quyết 61/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 61/2006/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2005 do Hội đồng nhân dân quận Tân Bình ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 61/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2005


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 61/2006/NQ-HĐND

Tân Bình, ngày 29 tháng 06 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2005

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2005/NQ-HĐND ngày 31 tháng 12 năm 2004 của Hội đồng nhân dân quận về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2005;
Sau khi xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân quận về tình hình thực hiện quyết toán ngân sách năm 2005; Báo cáo thẩm định số 54/BC-KTXH ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2005, như sau:

1. Về thu:

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 440,053 tỷ đồng, đạt 108,03% dự toán thành phố (407,350 tỷ đồng); tăng 9,42% so cùng kỳ (402,178 tỷ đồng).

- Tổng thu ngân sách quận là 320,362 tỷ đồng, đạt 237,76% dự toán thành phố (134,741 tỷ đồng) và đạt 149,60% dự toán quận (181,759 tỷ đồng). Trong đó thu kết dư năm 2004 chuyển sang là 70,477 tỷ đồng; bổ sung cân đối ngân sách thành phố là 61,391 tỷ đồng.

2. Về chi:

Tổng chi ngân sách quận thực hiện trong năm 2005 là 222,406 tỷ đồng, đạt 165,06% dự toán thành phố (134,741 tỷ đồng).

Gồm:

+ Chi đầu tư phát triển: 34,418 tỷ đồng.

+ Chi thường xuyên: 187,988 tỷ đồng.

3. Kết dư ngân sách quận năm 2005: 97,956 tỷ đồng.

Chuyển phần kết dư ngân sách năm 2005 sang ngân sách năm 2006.

(Kèm theo các phụ lục của Báo cáo số 36B ngày 27 tháng 5 năm 2006 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về quyết toán thu chi ngân sách năm 2005).

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận giao cho Ủy ban nhân dân quận thực hiện các thủ tục quyết toán ngân sách năm 2005 theo quy định pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Tân Bình khóa IX, thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 29 tháng 6 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu61/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2006
Ngày hiệu lực06/07/2006
Ngày công báo15/07/2006
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 61/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 61/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2005
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu61/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐặng Văn Cường
        Ngày ban hành29/06/2006
        Ngày hiệu lực06/07/2006
        Ngày công báo15/07/2006
        Số công báoSố 8
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 61/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2005

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 61/2006/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách quận năm 2005

            • 29/06/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/07/2006

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/07/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực