Nghị quyết 62/2006/NQ-HĐND16

Nghị quyết 62/2006/NQ-HĐND16 đề nghị xếp loại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV

Nội dung toàn văn Nghị quyết 62/2006/NQ-HĐND16 đề nghị xếp loại huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2006/NQ-HĐND16

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI HUYỆN TỪ SƠN LÀ ĐÔ THỊ LOẠI IV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 9.

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003;

Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05.10.2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BXD-BTCCBCP ngày 08.3.2002 của Bộ Xây Dựng – Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ, hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 46/TTr – UBND, ngày 02.10.2006 của UBND tỉnh đề án xếp loại đô thị Từ Sơn là đô thị loại IV; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua đề án đề nghị xếp loại huyện Từ Sơn là đô thị loại IV. Cụ thể:

Đô thị mới Từ Sơn được thành lập trên cơ sở 11 xã và thị trấn: Các xã Đồng Nguyên, Tân Hồng, Đồng Quang, Đình Bảng, Phù Chẩn, Châu Khê, Hương Mạc, Phù Khê, Tương Giang, Tam Sơn và thị trấn Từ Sơn, được tổ chức theo hai khu vực như sau:

* Khu nội thị: Gồm toàn bộ diện tích, dân số của 6 đơn vị hành chính: Xã Đồng Quang, xã Đình Bảng, xã Châu Khê, xã Đồng Nguyên, xã Tân Hồng và thị trấn Từ Sơn.

* Khu ngoại thị: Gồm toàn bộ diện tích, dân số của 5 đơn vị hành chính: XÃ Phù Chẩn, xã Phù Khê, xã Hương Mạc, xã Tam Sơn và Tương Giang.

Điều 2: Giao Thường trực HĐND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhân huyện Từ Sơn là đô thị loại IV.

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVI, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tính

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2006/NQ-HĐND16

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu62/2006/NQ-HĐND16
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2006
Ngày hiệu lực17/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2006/NQ-HĐND16

Lược đồ Nghị quyết 62/2006/NQ-HĐND16 đề nghị xếp loại huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 62/2006/NQ-HĐND16 đề nghị xếp loại huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu62/2006/NQ-HĐND16
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Huy Tính
        Ngày ban hành07/11/2006
        Ngày hiệu lực17/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 62/2006/NQ-HĐND16 đề nghị xếp loại huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 62/2006/NQ-HĐND16 đề nghị xếp loại huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh là đô thị loại IV

            • 07/11/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/11/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực