Nghị quyết 62/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 62/2008/NQ-HĐND thông qua Đề án Xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2011

Nội dung toàn văn Nghị quyết 62/2008/NQ-HĐND Xuất khẩu lao động Quảng Ngãi giai đoạn 2009 2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2008/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2009-2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 18

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 15/5/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khoá X về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2006 - 2010;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 3431/TTr-UBND ngày 28/11/200 của UBND tỉnh về việc đề nghị thông qua Đề án Xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2011, báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Đề án Xuất khẩu lao động tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2009 - 2011. Một số cơ chế chính sách hỗ trợ của tỉnh để đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động của tỉnh như sau:

1. Ngân sách tỉnh hỗ trợ cho các đối tượng đã được UBND các huyện, thành phố giới thiệu đăng ký đi xuất khẩu lao động và đã được doanh nghiệp xuất khẩu lao động sơ tuyển:

a) Chi phí khám sức khoẻ ban đầu với mức 120.000 đồng/người.

b) Chi phí học ngoại ngữ, bổ túc nghề và giáo dục định hướng với mức không quá 700.000 đồng/người.

2. Hằng năm, ngân sách tỉnh bổ sung cho Quỹ Giải quyết việc làm của tỉnh 3 tỷ đồng để cho vay xuất khẩu lao động.

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2008.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu62/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/2008
Ngày hiệu lực20/12/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 62/2008/NQ-HĐND Xuất khẩu lao động Quảng Ngãi giai đoạn 2009 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 62/2008/NQ-HĐND Xuất khẩu lao động Quảng Ngãi giai đoạn 2009 2011
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu62/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Minh Toản
        Ngày ban hành16/12/2008
        Ngày hiệu lực20/12/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 62/2008/NQ-HĐND Xuất khẩu lao động Quảng Ngãi giai đoạn 2009 2011

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 62/2008/NQ-HĐND Xuất khẩu lao động Quảng Ngãi giai đoạn 2009 2011

            • 16/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực