Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND

Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND về dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập đã được thay thế bởi Nghị quyết 109/2017/NQ-HĐND giá khám chữa bệnh ngoài thanh toán Quỹ bảo hiểm y tế Hà Giang và được áp dụng kể từ ngày 18/12/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 62/2012/NQ-HĐND

Hà Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XVI - KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Khám bệnh, Chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 2 năm 2012 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 82/TTr-UBND ngày 02 tháng 07 năm 2012 của UBND tỉnh Hà Giang về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang đã thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành mức giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Giang, cụ thể như sau:

1. Đối với dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khoẻ: Mức giá bằng 80% mức tối đa quy định tại Thông tư liên tịch số: 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính ban hành mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (Sau đây gọi là Thông tư 04)

2. Đối với dịch vụ giường bệnh: Mức giá bằng 80% mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

3. Đối với các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm đã được quy định mức giá tại Thông tư 04:

- Bệnh viện hạng II: Mức giá bằng 80% mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

- Bệnh viện hạng III: Mức giá bằng 70% mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

- Bệnh viện hạng IV; bệnh viện chưa phân hạng; phòng khám đa khoa khu vực: Mức giá bằng 60% mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

- Trạm y tế xã: Mức giá bằng 50% mức tối đa quy định tại Thông tư 04.

4. Đối với việc xây dựng giá các dịch vụ phẫu thuật, thủ thuật chưa được quy định chi tiết tại Mục C4 trong danh mục khung giá tối đa các dịch vụ khám, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư 04:

a. Xây dựng giá chuẩn theo nguyên tắc:

- Nếu giá chi phí thực tế cao hơn hoặc bằng mức giá tối đa quy định tại Thông tư 04 thì áp dụng bằng mức tối đa quy định tại Thông tư 04;

- Nếu giá chi phí thưc tế thấp hơn mức tối đa quy định tại Thông tư 04 thì áp dụng bằng mức giá chi phí thực tế.

b. Áp dụng mức giá cho các hạng cơ sở y tế:

- Bệnh viện hạng II: Mức giá bằng 80% giá chuẩn;

- Bệnh viện hạng III: Mức giá bằng 70% giá chuẩn;

- Bệnh viện hạng IV; bệnh viện chưa phân hạng; phòng khám đa khoa khu vực: Mức giá bằng 60% giá chuẩn;

- Trạm y tế xã: Mức giá bằng 50% giá chuẩn.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2012.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức giá chi tiết các dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVI - Kỳ hợp thứ năm thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội khoá XIII;
- Chính phủ;
- Các bộ: Y tế; Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang;
- Đoàn ĐBQH khoá XIII tỉnh Hà Giang;
- Các Ban HĐND tỉnh
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Trung tâm T.tin - VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vương Mí Vàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 62/2012/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu62/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2012
Ngày hiệu lực24/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/12/2017
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 62/2012/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu62/2012/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýVương Mí Vàng
        Ngày ban hành14/07/2012
        Ngày hiệu lực24/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/12/2017
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 62/2012/NQ-HĐND dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở y tế công lập