Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND quy định mức phụ cấp Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nội dung toàn văn Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND mức phụ cấp Bảo vệ dân phố tỉnh Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 63/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC, ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006;

Sau khi xem xét Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 18/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể như sau:

+ Trưởng ban Bảo vệ dân phố (BVDP): 800.000 đồng/tháng,

+ Phó ban BVDP: 700.000 đồng/tháng,

+ Tổ trưởng BVDP: 600.000 đồng/tháng,

+ Tổ phó BVDP: 500.000 đồng/tháng,

+ Tổ viên BVDP khi làm nhiệm vụ có chấm công: 40.000 đồng/ngày, đêm.

Nguồn kinh phí đảm bảo:

- Nguồn ngân sách nhà nước phân cấp cho cơ sở theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Nguồn Quỹ quốc phòng an ninh và nguồn thu tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Điều 2. Bãi bỏ Nghị quyết số 79/2008/NQ-HĐND ngày 17/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VIII, kỳ họp lần thứ 08 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013, có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua và được đăng Công báo tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Kim Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 63/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu63/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2013
Ngày hiệu lực21/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 63/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND mức phụ cấp Bảo vệ dân phố tỉnh Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND mức phụ cấp Bảo vệ dân phố tỉnh Vĩnh Long
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu63/2013/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýHuỳnh Kim Nguyên
       Ngày ban hành11/07/2013
       Ngày hiệu lực21/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND mức phụ cấp Bảo vệ dân phố tỉnh Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 63/2013/NQ-HĐND mức phụ cấp Bảo vệ dân phố tỉnh Vĩnh Long

           • 11/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực