Nghị quyết 64/NQ-CP

Nghị quyết 64/NQ-CP năm 2021 về chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ thực hiện Dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 64/NQ-CP 2021 chấm dứt Dự án tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2021

 
NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA BẢN GHI NHỚ THỰC HIỆN DỰ ÁN THÍ ĐIỂM TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ SỐ 2 TRONG KHUÔN KHỔ ASEAN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Tờ trình số 2712/TTr-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ thực hiện Dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN (gọi tắt là SCPP2) và nội dung Công hàm ngoại giao để chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ.

Điều 2. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: CT, NG, TP;
- VPCP: PCN Nguyễn Xuân Thành,
 các Vụ: KTTH, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT(3).đh.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu64/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/06/2021
Ngày hiệu lực29/06/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 64/NQ-CP 2021 chấm dứt Dự án tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 64/NQ-CP 2021 chấm dứt Dự án tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu64/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýPhạm Bình Minh
        Ngày ban hành29/06/2021
        Ngày hiệu lực29/06/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Nghị quyết 64/NQ-CP 2021 chấm dứt Dự án tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN

              Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 64/NQ-CP 2021 chấm dứt Dự án tự chứng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn khổ ASEAN

              • 29/06/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/06/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực