Nghị quyết 64/NQ-HĐND

Nghị quyết 64/NQ-HĐND năm 2013 thống nhất mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 64/NQ-HĐND 2013 lệ phí trước bạ lần đầu ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỐNG NHẤT MỨC THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI (KỂ CẢ LÁI XE)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 27/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long như sau: Áp dụng tại Khoản 4 Điều 1 của Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 23/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và tại Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 21/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Điều 2. Bãi bỏ Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp lần thứ 03 về quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Điều 3. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VIII, kỳ họp lần thứ 08 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2013./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Kim Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu64/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2013
Ngày hiệu lực11/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 64/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 64/NQ-HĐND 2013 lệ phí trước bạ lần đầu ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 64/NQ-HĐND 2013 lệ phí trước bạ lần đầu ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Vĩnh Long
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu64/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
       Người kýHuỳnh Kim Nguyên
       Ngày ban hành11/07/2013
       Ngày hiệu lực11/07/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 64/NQ-HĐND 2013 lệ phí trước bạ lần đầu ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Vĩnh Long

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 64/NQ-HĐND 2013 lệ phí trước bạ lần đầu ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi Vĩnh Long

           • 11/07/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/07/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực