Nghị quyết 65/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 65/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 65/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 Đà Nẵng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2008/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA VII NHIỆM KỲ 2004 - 2009, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Uỷ ban nhân dân thành phố, báo cáo của các cơ quan hữu quan; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Uỷ ban nhân dân thành phố và của các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2008

Tình hình kinh tế - xã hội duy trì và có bước phát triển; một số lĩnh vực như: dịch vụ (du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông, ngân hàng), thu chi ngân sách, phát triển doanh nghiệp, huy động vốn đầu tư tăng khá so với cùng kỳ. Công tác quản lý đầu tư, ngân sách được đảm bảo. Thành phố đã tổ chức thành công nhiều sự kiện cấp quốc gia và quốc tế. Lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực; các chương trình thành phố “5 không”, “3 có” được thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Công tác chính quyền, cải cách hành chính của các cấp, sở, ngành triển khai có hiệu quả. Tình hình quốc phòng - an ninh được giữ vững. Kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng sản phẩm nội địa ước tăng 9,32% so với cùng kỳ 2007;

- Giá trị sản xuất công nghiệp ước 5.059 tỷ đồng, bằng 42,3% kế hoạch năm, tăng 15,01%;

 - Giá trị sản xuất nông nghiệp ước 380 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch năm, giảm 2,5%;

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ ước 399,5 triệu USD, đạt 44,1% kế hoạch năm, tăng 8,4%;

 - Tổng vốn đầu tư phát triển ước 5.623,2 tỷ đồng, đạt 42,6% kế hoạch năm, tăng 15,2%;

- Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.528 tỷ đồng bằng 52,48% dự toán toán HĐND; tổng chi ngân sách ước thực hiện 2.540,9 tỷ đồng, bằng 46,2% dự toán;

- Giải quyết việc làm cho người lao động: 17.877 người, đạt 52,6% kế hoạch năm, giảm 1,9%;

- Số hộ thoát nghèo ước đạt 2.173 hộ, đạt 62,7% kế hoạch năm;

- Gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu đợt 1.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại; giá các nguyên, nhiên vật liệu, sắt thép, lãi suất vay, lạm phát tăng cao gây bất lợi cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, người làm công ăn lương, gia đình chính sách. Tình hình trên có tác động nhất định đến tư tưởng và tâm lý xã hội, nhà đầu tư, các doanh nghiệp và ổn định phát triển kinh tế thành phố.

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008

2.1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để vượt qua khó khăn, duy trì, ổn định và phát triển kinh tế; tiếp tục ưu tiên thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2008.

2.2. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp giảm chi phí, tiết kiệm nguyên vật liệu, đổi mới công nghệ và tăng khả năng cạnh tranh; thúc đẩy tiến độ đầu tư các dự án sớm hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất công nghiệp năm 2008.

2.3. Phát huy tiềm năng kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân khắc phục khó khăn khai thác đánh bắt và chế biến thủy hải sản; có giải pháp nâng cao năng lực dự báo, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, bão lũ; chỉ đạo sản xuất vụ Hè-Thu đúng tiến độ, có phương án phù hợp sản xuất rau an toàn trên địa bàn và vùng chuyên canh hoa; chú trọng phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng cường kiểm soát hoạt động giết mổ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô.

UBND thành phố ban hành văn bản quy định giá đền bù đất nông nghiệp vùng đồng bằng thống nhất 35.000đồng/m2, giá đất đền bù đối với đất nông nghiệp ở trung du, miền núi cũng tăng tương ứng theo tỷ lệ. Thời gian áp dụng giá đền bù trên từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

2.4. UBND thành phố điều chỉnh Quyết định số 08/2008/QĐ-UB ngày 28 tháng 01 năm 2008, bảo đảm đúng Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Hội đồng nhân dân thành phố; đồng thời chỉ đạo điều chỉnh về thuế nhà đất đối với thương binh loại 1, thương binh loại 2 và thân nhân liệt sĩ.

2.5. Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận kinh phí xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư và những mặt hàng hưởng chính sách tín dụng xuất khẩu quốc gia; tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao và có thị trường tiêu thụ nhằm đạt kế hoạch về giá trị xuất khẩu.

Tiếp tục phát triển các dịch vụ có thế mạnh: thương mại, tài chính, ngân hàng, vận tải; khảo sát, hình thành thêm một số sản phẩm du lịch mới; tổ chức tốt các sự kiện, các ngày lễ lớn của năm với chương trình phong phú, hấp dẫn và thu hút du khách; hoàn thành các thủ tục và triển khai xây dựng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.

2.6. Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, tăng vốn thực hiện, nhất là các dự án có quy mô lớn; thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để các dự án đã đăng ký, vừa cấp phép đầu tư và các dự án đã ký thoả thuận nguyên tắc sớm hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai hoạt động.

2.7. Thông qua báo cáo số 74/BC-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2008 của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008; tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản, rà soát, cắt, dãn tiến độ đầu tư, hạn chế đầu tư các công trình mới không thực sự bức xúc; thực hiện đầu tư có trọng điểm, ưu tiên các công trình thanh toán khối lượng, công trình trọng điểm và tái định cư; triển khai thực hiện tốt theo phân kỳ về các hạng mục của dự án Cơ sở hạ tầng ưu tiên; khởi công Trung tâm Hành chính thành phố, cầu mới qua sông Hàn, đường Nguyễn Văn Linh nối dài, trường THCS Nguyễn Khuyến; hoàn thành cầu Thuận Phước, bệnh viện Đa khoa 600 giường (các hạng mục chính), Nhà biểu diễn đa năng, trụ sở trung tâm hành chính huyện Hoà Vang, khu dân cư đầu tuyến Đống Đa - Lê Lợi - Trần Quý Cáp, khu chung cư Nại Hiên Đông 2.

2.8. Tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch, đô thị, ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép; hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển ngành văn hoá, thể thao và du lịch thành phố đến năm 2020, quy hoạch khu đô thị Nam Non Nước, Nam cầu Cẩm Lệ.

2.9. Tập trung xử lý hiệu quả ô nhiễm môi trường tại Đầm Rong, khu vực biển T20 và trước Trung tâm Hội chợ triển lãm; tiếp tục hoàn thiện mô hình phân loại rác thải tại phường Nam Dương và nhân rộng ở thành phố; xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường thành phố.

2.10. Thông qua Tờ trình số 3583/TTr-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2008 của UBND thành phố về việc phê duyệt đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”.

2.11. Tăng cường quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước và chống thất thu ngân sách, nợ đọng thuế, phấn đấu tăng thu ngân sách năm 2008 từ 10-15%; đẩy mạnh tổ chức bán đấu giá công khai quỹ đất, quỹ nhà; thực hiện có hiệu quả chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện nghiêm chỉnh tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên; kiểm soát chi ngân sách, vốn đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sự nghiệp kinh tế và vốn các chương trình mục tiêu; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện tốt việc dự phòng ngân sách.

2.12. Thông qua Tờ trình số 3699/TTr-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2008 của UBND thành phố Đà Nẵng về không thu phí dự thi, dự tuyển vào lớp 10 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

2.13. Tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án xã hội hóa các hoạt động giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao; bãi bỏ các văn bản hiện hành của UBND thành phố quy định mức thu học phí đối với các trường THPT tư thục, dân lập. Từ năm học 2008-2009, các trường THPT tư thục, dân lập tự quy định mức học phí theo quy định của pháp luật về chủ trương xã hội hóa; huy động các nguồn lực hỗ trợ học sinh bỏ học do khó khăn về đời sống, hướng dẫn học nghề kết hợp bổ túc văn hoá đối với học sinh bỏ học do học lực yếu. Bên cạnh nguồn thu từ học phí, bảo đảm cân đối từ ngân sách để giáo viên mầm non hợp đồng trong các trường công lập được chi trả đúng mức lương tối thiểu và các chế độ theo pháp luật quy định.

Duy trì các mục tiêu chương trình “ 5 không”, “ 3 có”; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, các hoạt động văn hóa thông tin phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cấp chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; có chính sách khuyến khích bác sĩ về công tác tại các Trạm y tế xã, phường, có cam kết định kỳ xét chuyển lên tuyến thành phố; quan tâm đời sống cán bộ chính sách; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; tập trung chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VII và Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VI.

2.14. Tiếp tục mở rộng, hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước; thực hiện xã hội hóa hoạt động khoa học công nghệ; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

2.15. Hoàn thành Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực và thực hiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã; ban hành quy định quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, các cơ quan, đơn vị khác của các tổ chức thuộc bộ, ngành Trung ương và địa phương khác đóng trên địa bàn. Đẩy mạnh đăng ký kinh doanh qua mạng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp.

2.16. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, viên chức hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; quy định về tiêu chuẩn các chức danh cán bộ các cấp, các ngành.

2.17. Duy trì chế độ tiếp dân thường xuyên, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp; kết hợp thanh tra quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, thu, chi ngân sách, tài sản công với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2.18. Tiếp tục gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tổ chức tốt đợt diễn tập khu vực phòng thủ (PT- 08); rà soát, lập phương án đấu tranh triệt phá các tụ điểm, băng nhóm, đường dây, tổ chức tội phạm; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND thành phố và HĐND các cấp tăng cường kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

UBND thành phố, các ngành, các cấp nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành, tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 đã được HĐND thành phố thông qua và báo cáo HĐND tại kỳ họp cuối năm.

Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên động viên các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của người dân đến các cơ quan.

HĐND thành phố kêu gọi đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong toàn thành phố phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, chung sức chung lòng cùng phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2008.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố khoá VII, nhiệm kỳ 2004-2009, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 03 tháng 07 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Bá Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu65/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2008
Ngày hiệu lực13/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 65/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 65/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 Đà Nẵng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu65/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýNguyễn Bá Thanh
        Ngày ban hành03/07/2008
        Ngày hiệu lực13/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 65/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 Đà Nẵng

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 65/2008/NQ-HĐND nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 Đà Nẵng

         • 03/07/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/07/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực