Nghị quyết 65/2010/NQ-HĐND

Nghị quyết 65/2010/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách tập trung do tỉnh Thái Bình quản lý năm 2011

Nội dung toàn văn Nghị quyết 65/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách Thái Bình 2011


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 65/2010/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG DO TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2011

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XIV - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 16 tháng 12 năm 2003;

Sau khi xem, xét báo cáo của UBND tỉnh về kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý năm 2011; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý năm 2011 (chưa kể chương trình mục tiêu quốc gia)

1. Tổng nguồn vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý năm 2011 là: 1.141 tỷ đồng.

Trong đó,

- Vốn cân đối ngân sách địa phương (có 450 tỷ đồng thu từ tiền sử dụng đất): 743,0 tỷ đồng

- Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu : 330,0 tỷ đồng

- Vốn thu từ xổ số kiến thiết : 18,0 tỷ đồng

- Vốn nước ngoài ODA : 50,0 tỷ đồng

2. Phân bổ vốn ngân sách tập trung do tỉnh quản lý: 1.141,0 tỷ đồng

a. Vốn thu từ tiền sử dụng đất : 450,0 tỷ đồng

Giao kế hoạch cho các huyện, thành phối sau khi trừ tiền đền bù giải phóng mặt bằng, đo đạc, kiểm kê đất đai, quy hoạch sử dụng đất, số tiền còn lại phân chia theo tỷ lệ phần trăm giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2011 - 2015 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh đã phê duyệt, phần điều tiết về ngân sách tỉnh bổ sung cho Quỹ phát triển đất.

b. Vốn đầu tư XDCB cân đối từ ngân sách địaphương : 293,0 tỷ đồng

- Trả nợ vay kiên cố kênh mương : 22,0 tỷ đồng

- Trả nợ XDCB năm 2010 : 25,3 tỷ đồng

- Vốn đối ứng các dự án Trung ương : 11,5 tỷ đồng

- Vốn chuẩn bị đầu tư : 7,0 tỷ đồng

- Vốn sửa chữa lớn : 7,0 tỷ đồng

- Vốn khoa học công nghệ : 26,0 tỷ đồng

- Vốn bố trí cho Giáo dục - Đào tạo : 66,5 tỷ đồng

- Vốn hỗ trợ xây dựng trụ sở xã : 5,0 tỷ đồng

- Vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới : 31,0 tỷ đồng

- Vốn hỗ trợ các công trình trọng điểm các huyện, T.phố : 25,5 tỷ đồng

- Vốn hỗ trợ hạ tầng các địa phương bị thu hồi đất : 6,5 tỷ đồng

- Vốn hỗ trợ khác : 59,7 tỷ đồng

c. Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu : 330,0 tỷ đồng

- Bố trí cho khu tránh trú bão cho tầu thuyền : 15,0 tỷ đồng

- Hạ tầng du lịch : 9,0 tỷ đồng

- Hạ tầng nuôi trồng và giống thuỷ sản; cây trồng, vật nuôi và cây lâm nghiệp

: 10,0 tỷ đồng

- Chương trình đầu tư đê sông, đê biển : 50,0 tỷ đồng

- Hỗ trợ đầu tư Trung tâm y tế tỉnh : 9,0 tỷ đồng

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở xã : 5,0 tỷ đồng

- Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp : 10,0 tỷ đồng

- Hỗ trợ vốn đối ứng ODA : 15,0 tỷ đồng

- Đầu tư theo Nghị quyết 54 của Quốc hội : 138,0 tỷ đồng

- Hỗ trợ đầu tư khác : 30,0 tỷ đồng

- Hỗ trợ nhà ở cho hộ ghèo : 36,0 tỷ đồng

- Dự án trồng cây chắn sóng : 3,0 tỷ đồng

d. Vốn xổ số kiến thiết : 18,0 tỷ đồng

Bố trí theo ác công trình giáo dục, Y tế và phúc lợi công cộng theo Nghị quyết số 68/QH11/2006 của Quốc hội.

đ. Vốn nước ngoài ODA : 50,0 tỷ đồng

Bố trí theo dự án thoát nước thành phố; dự án nước sách và vệ sinh môi trường nông thôn; dự án điện RE2

(Bố trí vốn đầu từ XDCB và CTMT) theo từng danh mục, dự án có phụ lục kèm theo).

Điều 2. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và hàng quý báo cáo HĐND tỉnh qua Thường trực HĐND tỉnh.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Thái Bình khoá XIV kỳ họp thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hạnh Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 65/2010/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu65/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/12/2010
Ngày hiệu lực20/12/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2012
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 65/2010/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 65/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách Thái Bình 2011


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 65/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách Thái Bình 2011
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu65/2010/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Hạnh Phúc
        Ngày ban hành10/12/2010
        Ngày hiệu lực20/12/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2012
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 65/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách Thái Bình 2011

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 65/2010/NQ-HĐND phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách Thái Bình 2011

           • 10/12/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/12/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực