Nghị quyết 66/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết số 66/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản phố do Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 66/2006/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản phố


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 66/2006/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ, CÁN BỘ THÔN, BẢN PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 7.

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn;
Sau khi xem xét Tờ trình số 5336/TTr - UBND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa về điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản phố; Báo cáo thẩm tra số 396/ PC- HĐND, ngày 21 tháng 12 năm 2006 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành tờ trình số 5336/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa về điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản phố với các nội dung sau:

1. Điều chỉnh tăng  mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, cụ thể như sau:

- Phó Trưởng Công an, Phó chỉ huy Trưởng quân sự xã mức phụ cấp hiện hưởng 230.000 đ/ tháng, nay điều chỉnh lên 300.000 đồng/tháng;

- Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Phó đoàn thể cấp xã phụ cấp hiện hưởng 150.000 đ/ tháng, nay điều chỉnh lên 195.000 đồng/ tháng;

- Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, phó đoàn thể cấp xã kiêm nhiệm chức danh cán bộ không chuyên trách khác phụ cấp hiện hưởng 180.000 đ/ tháng, nay điều chỉnh lên 235.000 đồng/tháng;

- Cán bộ LĐTB&XH, Văn thư- Lưu trữ , Đài truyền thanh, Văn phòng Đảng uỷ, Bí thư chi bộ thôn, Trưởng thôn  mức phụ cấp hiện hưởng 145.000đ/ tháng, nay điều chỉnh lên 190.000 đồng/tháng; 

- Công an viên  mức phụ cấp hiện hưởng 110.000 đ/ tháng, nay điều chỉnh điều chỉnh lên 165.000 đồng/tháng;

2. Thời gian thực hiện mức phụ cấp mới từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 2. Giao UBND tỉnh Ban hành quyết định cụ thể về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản phố và triển khai thực hiện.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Thanh Hoá khoá XV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 27 tháng 12 năm 2006./.

 

 

Nơi nhận:
- VPQH, VPCP, VPCT nước ( để B/cáo );
- Bộ tư pháp ( để B/cáo)
- TT Tỉnh ủy, UBND tỉnh ( để B/cáo );
- Đại biểu QH, ĐB HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể ;
- TTr HĐND, UBND các huyện, thị, t/phố
- VP Tỉnh ủy,VP UBND,VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu66/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2006
Ngày hiệu lực01/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 66/2006/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 66/2006/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản phố
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu66/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Văn Tích
        Ngày ban hành27/12/2006
        Ngày hiệu lực01/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 66/2006/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản phố

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 66/2006/NQ-HĐND điều chỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, bản phố

            • 27/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực