Nghị quyết 66/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết số 66/2007/NQ-HĐND về việc chương trình giám sát năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Tân Phú ban hành

Nghị quyết 66/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2008 quận Tân Phú đã được thay thế bởi Quyết định 4708/QĐ-UBND năm 2012 công bố văn bản hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 08/10/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 66/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2008 quận Tân Phú


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN TÂN PHÚ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 66/2007/NQ-HĐND

Tân Phú, ngày 21 tháng 12 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN PHÚ KHÓA I, KỲ HỌP LẦN 11

Căn cứ Điều 59 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân quận và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận Tân Phú,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân quận Tân Phú trong năm 2008 tổ chức phối hợp thực hiện nhiệm vụ giám sát cụ thể từng nội dung sau đây:

1 Tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự lòng lề đường và trật tự an toàn giao thông.

2 Tiến độ thực hiện xây dựng công trình chào mừng 5 năm thành lập quận.

3. Tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính và thái độ phục vụ dân của cán bộ, công chức.

4. Việc quản lý mặt bằng nhà, đất có nguồn gốc của Nhà nước và tập thể nhưng chưa xác lập cơ sở pháp lý.

5. Tình hình và kết quả thực hiện Luật Cư trú ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2006.

6. Việc thực hiện xây dựng Phường văn hóa.

7. Việc quản lý và triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và việc kiểm tra xử lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo Chỉ thị 06/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 28 tháng 3 năm 2007.

8. Tình hình tổ chức triển khai thực hiện đề án chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

9. Tình hình quản lý, xử lý tang vật, tài vật do các đoàn kiểm tra thu giữ tại 11 phường

Điều 2. Trên cơ sở chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận và căn cứ vào nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân quận xây dựng kế hoạch thực hiện, phân công hai Ban của Hội đồng nhân dân chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức phối hợp cùng Tổ đại biểu, đại biểu có liên quan triển khai thực hiện chương trình giám sát.

Điều 3. Để tạo điều kiện thuận lợi cho Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban Hội đồng nhân dân quận tiến hành giám sát, các cơ quan, đơn vị hữu quan chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân và hai Ban Hội đồng nhân dân quận

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân quận xem xét báo cáo tổng hợp hoạt động giám sát của hai Ban Hội đồng nhân dân quận 6 tháng và cả năm; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận năm 2008 tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận Tân Phú khóa I, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Văn Nẫu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu66/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2007
Ngày hiệu lực28/12/2007
Ngày công báo15/01/2008
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 66/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2008 quận Tân Phú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 66/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2008 quận Tân Phú
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu66/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Văn Nẫu
        Ngày ban hành21/12/2007
        Ngày hiệu lực28/12/2007
        Ngày công báo15/01/2008
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/10/2012
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 66/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2008 quận Tân Phú

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 66/2007/NQ-HĐND chương trình giám sát năm 2008 quận Tân Phú