Nghị quyết 66/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 66/2008/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2008 do Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 66/2008/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính sự nghiệp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 66/2008/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 01 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN TỔNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH VÀ TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2008.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 13.

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân của ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/06/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 51/TTr.UBND ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về kế hoạch phân bổ biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2008 cho các ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã. Tờ trình số 03/TTr-UBND ngày 09/01/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xin bổ sung kế hoạch phân bổ biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2008, Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế; Đại biểu Hội đồng nhân dân thảo luận và thống nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng biên chế năm 2008: là 20.566 người. Trong đó biên chế hành chính để trình Chính phủ là 1.759 người; Quyết định tổng biên chế sự nghiệp là 18.807 người

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh lập thủ tục trình Chính phủ xem xét quyết định bổ sung biên chế hành chính cho tỉnh; Phân bổ tổng biên chế sự nghiệp năm 2008 cho các đơn vị sự nghiệp trong tỉnh.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long, khóa VII kỳ họp thứ 13 thông qua.

 

 

Nơi nhận:
 - UBTVQH; CP
 - TTTU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
 - Bộ TP, Bộ TC;
 - Đại biểu HĐND tỉnh;
 - Thường trực HĐND-UBND huyện, TX;
 - Các Sở, ban, ngành tỉnh;
 - Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Phan Đức Hưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu66/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2008
Ngày hiệu lực21/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 66/2008/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính sự nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 66/2008/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính sự nghiệp
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu66/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýPhan Đức Hưởng
        Ngày ban hành11/01/2008
        Ngày hiệu lực21/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 66/2008/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính sự nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 66/2008/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính sự nghiệp

            • 11/01/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/01/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực