Nghị quyết 66/NQ-CP

Nghị quyết 66/NQ-CP năm 2019 về phê duyệt nâng cấp cửa khẩu song phương Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 66/NQ-CP 2019 nâng cấp cửa khẩu Trà Lĩnh Long Bang lên cửa khẩu quốc tế


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 66/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT NÂNG CẤP CỬA KHẨU SONG PHƯƠNG TRÀ LĨNH (VIỆT NAM) – LONG BANG (TRUNG QUỐC) LÊN CỬA KHẨU QUỐC TẾ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

t đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bn số 2531/TTr-BNG-UBBG ngày 08 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nâng cấp cửa khẩu song phương Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) lên cửa khẩu quốc tế theo đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 2531/TTr-BNG-UBBG ngày 08 tháng 7 năm 2019.

Điều 2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục nâng cấp cửa khẩu nêu trên theo quy định của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị phù hợp sau khi cửa khẩu được nâng cấp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh Cao Bằng và Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- TTgCP, các Phó TTgCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, QHQT, KTTH;
- Lưu: Văn thư, NC (2b) HD.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu66/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2019
Ngày hiệu lực05/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 66/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 66/NQ-CP 2019 nâng cấp cửa khẩu Trà Lĩnh Long Bang lên cửa khẩu quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 66/NQ-CP 2019 nâng cấp cửa khẩu Trà Lĩnh Long Bang lên cửa khẩu quốc tế
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu66/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành05/09/2019
        Ngày hiệu lực05/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 66/NQ-CP 2019 nâng cấp cửa khẩu Trà Lĩnh Long Bang lên cửa khẩu quốc tế

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 66/NQ-CP 2019 nâng cấp cửa khẩu Trà Lĩnh Long Bang lên cửa khẩu quốc tế

            • 05/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực