Nghị quyết 66/NQ-CP

Nghị quyết 66/NQ-CP năm 2015 về ký Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Hàn Quốc do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 66/NQ-CP ký nghị định thư sửa đổi hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN Hàn Quốc


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 66/NQ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ THỨ 3 SỬA ĐỔI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THUỘC HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN ASEAN - HÀN QUỐC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại công văn s 8545/TTr-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư thứ 3 sửa đổi Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện ASEAN - Hàn Quc.

Điều 2. y quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư trên.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp (kèm theo NĐT);
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: PL, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 66/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu66/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2015
Ngày hiệu lực24/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 66/NQ-CP ký nghị định thư sửa đổi hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN Hàn Quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 66/NQ-CP ký nghị định thư sửa đổi hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN Hàn Quốc
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu66/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành24/09/2015
        Ngày hiệu lực24/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 66/NQ-CP ký nghị định thư sửa đổi hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN Hàn Quốc

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 66/NQ-CP ký nghị định thư sửa đổi hiệp định hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN Hàn Quốc

         • 24/09/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/09/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực