Nghị quyết 67/NQ-CP

Nghị quyết 67/NQ-CP năm 2015 về Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập, văn bằng đại học và sau đại học giữa Việt Nam và Cu-ba do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 67/NQ-CP công nhận tương đương học tập văn bằng đại học sau đại học Việt Nam Cuba


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 67/NQ-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

HIỆP ĐỊNH CÔNG NHẬN TƯƠNG ĐƯƠNG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP, VĂN BẰNG ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CU-BA.

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 834/TTr-BGDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo “Hiệp định công nhận tương đương quá trình học tập, văn bằng đại học và sau đại học giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba” (Hiệp định).

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Hiệp định trên với đại diện được ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa Cu-ba nhân chuyến thăm chính thức Cu-ba của Chủ tịch nước và Phu nhân.

Điều 3. Bộ Ngoại giao tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, PL; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).HM.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu67/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực25/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 67/NQ-CP công nhận tương đương học tập văn bằng đại học sau đại học Việt Nam Cuba


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 67/NQ-CP công nhận tương đương học tập văn bằng đại học sau đại học Việt Nam Cuba
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu67/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành25/09/2015
        Ngày hiệu lực25/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 67/NQ-CP công nhận tương đương học tập văn bằng đại học sau đại học Việt Nam Cuba

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 67/NQ-CP công nhận tương đương học tập văn bằng đại học sau đại học Việt Nam Cuba

            • 25/09/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực