Nghị quyết 670a/2013/UBTVQH13

Nghị quyết 670a/2013/UBTVQH13 sửa đổi tỷ lệ phần trăm được trích, được sử dụng từ số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị trong Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nghị quyết 670a/2013/UBTVQH13 sửa đổi Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12 đã được thay thế bởi Nghị quyết 325/2016/UBTVQH14 chế độ cán bộ công chức của Kiểm toán Nhà nước và được áp dụng kể từ ngày 29/12/2016.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 670a/2013/UBTVQH13 sửa đổi Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 670a/2013/UBTVQH13

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

SỬA ĐỔI TỶ LỆ PHẦN TRĂM ĐƯỢC TRÍCH, ĐƯỢC SỬ DỤNG TỪ SỐ TIỀN DO KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC PHÁT HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 794/2009/NQ-UBTVQH12 NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội số 30/2001/QH10 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 83/2007/QH11;

Căn cứ Luật kiểm toán nhà nước số 37/2005/QH11;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1389/TTr-KTNN ngày 11/10/2013 của Tổng Kiểm toán Nhà nước, Báo cáo thẩm tra số 2073/BC-UBPL13 ngày 12/10/2013 của Ủy ban pháp luật.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Sửa đổi tỷ lệ phần trăm được trích, được sử dụng từ số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị tại các khoản 1, 3 và 4 Điều 1 của Nghị quyết số 794/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 22 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 1003/2006/ NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006 từ "2%" lên "5%".

Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2013.

Số tiền do Kiểm toán Nhà nước phát hiện và kiến nghị qua kiểm toán từ năm 2011 được áp dụng theo Nghị quyết này.

Điều 3.

Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Sinh Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 670a/2013/UBTVQH13

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu670a/2013/UBTVQH13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2013
Ngày hiệu lực01/12/2013
Ngày công báo08/11/2013
Số công báoTừ số 773 đến số 774
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2016
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 670a/2013/UBTVQH13

Lược đồ Nghị quyết 670a/2013/UBTVQH13 sửa đổi Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Nghị quyết 670a/2013/UBTVQH13 sửa đổi Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12
     Loại văn bảnNghị quyết
     Số hiệu670a/2013/UBTVQH13
     Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
     Người kýNguyễn Sinh Hùng
     Ngày ban hành14/10/2013
     Ngày hiệu lực01/12/2013
     Ngày công báo08/11/2013
     Số công báoTừ số 773 đến số 774
     Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 29/12/2016
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Nghị quyết 670a/2013/UBTVQH13 sửa đổi Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 670a/2013/UBTVQH13 sửa đổi Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12