Nghị quyết 68/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 68/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 68/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 6 tháng 2007 Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 68/2007/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày20 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị quyết số 57/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng, khóa VII, kỳ họp thứ 8 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007;

Sau khi xem xét báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2007; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VII kỳ họp thứ 9 nhất trí tán thành báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007.

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2007, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 57/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 đã xác định tại kỳ họp lần thứ 8, khóa VII, trong đó tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

1. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia. Rà soát tất cả các dự án đầu tư của các thành phần kinh tế, kiên quyết thu hồi những dự án đầu tư không tích cực thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án đầu tư; tạo mọi điều kiện hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện tốt các dự án đầu tư.

2. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền bù, giải tỏa, tái định cư, tái định canh nhằm tạo điều kiện cho các dự án trọng điểm triển khai thực hiện đúng tiến độ đề ra như: dự án nâng cấp sân bay Liên Khương, khai thác bauxít- sản xuất alumin, khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, Đan Kia - Suối vàng, Đại Ninh, các Khu công nghiệp...; tổ chức và kiện toàn bộ máy của các Ban Quản lý dự án theo qui định của Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng cơ bản; tập trung tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tăng tốc chế biến nông sản để hạn chế xuất khẩu thô bằng các chính sách khuyến khích, thu hút vốn đầu tư để tăng cường khả năng cạnh tranh, xuất khẩu, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP trên 14%.

3. Tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh hơn nữa công tác thu ngân sách, trong đó chú trọng các khoản thu về nhà đất và thu tại địa bàn huyện Đức Trọng, thị xã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt; tập trung chỉ đạo thu từ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trung ương và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đảm bảo có nguồn chi cho phát triển. Kiểm soát điều hành tốt việc chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán, đúng chế độ và đáp ứng được nhu cầu phát triển của nền kinh tế.

4. Chỉ đạo thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện; xử lý các vi phạm theo quy định.

5. Củng cố hệ thống kênh mương nội đồng nhằm đảm bảo nước tưới cho cây trồng; kiểm tra, kiểm soát chất lượng giống cây nông nghiệp ở các cơ sở sản xuất giống. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch cúm trên người và gia cầm, cương quyết không để tái phát thành dịch; có kế hoạch chủ động phòng chống bão lụt nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

6. Tập trung chỉ đạo các chương trình mục tiêu, các chương trình, chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số để sớm hoàn thành dứt điểm kế hoạch. Tiếp tục đầu tư cho vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc khó khăn để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ giảm nghèo.

7. Tập trung chỉ đạo Festival Hoa 2007 và kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ.

8. Tích cực xây dựng dự án, tìm kiếm nguồn vốn trong và ngoài nước để đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng đường cao tốc Dầu Giây- Liên Khương; thúc đẩy việc mở đường bay quốc tế để đẩy mạnh phát triển kinh tế.

9. Chuẩn bị tốt công tác xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008.

10. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường những biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả của bộ máy hành chính, phân cấp mạnh theo hướng tăng cường trách nhiệm, quyền hạn cho các ngành và UBND cấp huyện; đặc biệt là giải quyết các thủ tục trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng phức tạp.

11. Đảm bảo về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác không để các tổ chức phản động lợi dụng phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, thực hiện quyết liệt đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó phát huy vai trò trách nhiệm của hệ thống chính trị, chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền giáo dục trong nhân dân để giảm thiểu tai nạn giao thông. Sớm triển khai thực hiện các giải pháp xử lý các "điểm đen" trên các tuyến giao thông.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện Nghị quyết này.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết; xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung những biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết theo đề nghị của UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đồng thời gương mẫu chấp hành và vận động cán bộ, nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Nghị quyết này đã được Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khoá VII- kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đẳng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 68/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu68/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2007
Ngày hiệu lực30/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 68/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 68/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 6 tháng 2007 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 68/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 6 tháng 2007 Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu68/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Đẳng
        Ngày ban hành20/07/2007
        Ngày hiệu lực30/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 68/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 6 tháng 2007 Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 68/2007/NQ-HĐND phát triển kinh tế xã hội 6 tháng 2007 Lâm Đồng

            • 20/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực