Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND

Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2005 về số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, cán bộ ở ấp, khu vực tỉnh Cần Thơ

Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND đã được thay thế bởi Nghị quyết 76/2006/NQ-HĐND quyết định số lượng mức phụ cấp đối với cán bộ và được áp dụng kể từ ngày 23/12/2006.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2006/NQ-HĐND

Cần Thơ, ngày 21 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

V/V SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 36/2005/NQ-HĐND NGÀY 14/7/2005 VỀ SỐ LƯỢNG VÀ MỨC PHỤ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN, CÁN BỘ Ở ẤP, KHU VỰC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 24/5/2004 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND ngày 14/7/2005 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

Theo Tờ trình số 26/TTr-UBND ngày 10/7/2006 của UBND thành phố về việc bổ sung số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ quyết định sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND ngày 14/7/2005 về số lượng và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, cán bộ ở ấp, khu vực như sau:

- Sửa đổi, bổ sung Mục I, Điều 1 Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND:

Số lượng không quá bốn mươi (40) người đối với xã, thị trấn và không quá ba mươi ba (33) người đối với phường;

- Bổ sung khoản 4, Mục I, Điều 1 Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND:

Một (01) cán bộ phụ trách Công đoàn - Thi đua ở xã, phường, thị trấn.

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5, Mục I, Điều 1 Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND:

Lực lượng quân sự thường trực tại xã, phường, thị trấn tổng số không quá mười (10) người cho mỗi đơn vị.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Khóa VII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 21 tháng 7 năm 2006, có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân thành phố thông qua và được phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2006/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu70/2006/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/07/2006
Ngày hiệu lực31/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2006
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2006/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu70/2006/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýLê Văn Phước
        Ngày ban hành21/07/2006
        Ngày hiệu lực31/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/12/2006
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 36/2005/NQ-HĐND