Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước và thông qua tổng biên chế hành chính của tỉnh Lâm Đồng năm 2008

Nội dung toàn văn Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/2007/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 20 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ THÔNG QUA TỔNG BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH CỦA TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Điều 17 Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 4395/TTr-UBND ngày 03/7/2007 của UBND tỉnh về kế hoạch biên chế HCSN năm 2008, báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu dự kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa VII kỳ họp thứ 9 quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2008 là 22.082 biên chế. (Riêng số biên chế sự nghiệp giáo dục – đào tạo giao cho năm học 2007-2008). Trong đó có 100 biên chế được sử dụng khi có biến động tăng nhiệm vụ.

Điều 2. Thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lâm Đồng năm 2008 là 2.711 biên chế; Trong đó có 21 biên chế được sử dụng khi có biến động tăng nhiệm vụ.

Biên chế để thực hiện chế độ công chức dự bị là 100 biên chế.

Điều 3. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh Lâm Đồng:

- Triển khai thực hiện biên chế sự nghiệp năm 2008;

- Trình Bộ Nội vụ quyết định tổng biên chế hành chính năm 2008;

- Quyết định phân bổ số biên chế được sử dụng khi biến động tăng nhiệm vụ;

- Trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 quyết định phân bổ ngân sách để đáp ứng nhu cầu hoạt động của các cơ quan hành chính và sự nghiệp trong năm 2008.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá VII kỳ họp thứ 9 biểu quyết thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2007./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đẳng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu70/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2007
Ngày hiệu lực30/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu70/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Đẳng
        Ngày ban hành20/07/2007
        Ngày hiệu lực30/07/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND quyết định tổng biên chế sự nghiệp Nhà nước Lâm Đồng

            • 20/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/07/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực