Nghị quyết 708/2008/UBTVQH12

Nghị quyết số 708/2008/UBTVQH12 về việc thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành để sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 386/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực

Nghị quyết 708/2008/UBTVQH12 thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực đã được thay thế bởi Nghị quyết 1268/2011/UBTVQH12 thành lập Viện Kiểm sát quân sự thủ đô Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 708/2008/UBTVQH12 thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực


ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 708/2008/UBTVQH12

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 386/2003/NQ-UBTVQH11 NGÀY 17 THÁNG 3 NĂM 2003 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ QUÂN KHU VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG, VIỆN KIỂM SÁT QUÂN SỰ KHU VỰC

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Căn cứ Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;
Căn cứ Pháp lệnh tổ chức Viện kiểm sát quân sự năm 2002;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi một số điểm, khoản tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết số 386/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực:

1. Khoản 8 Điều 1 được sửa đổi như sau:

“8. Viện kiểm sát quân sự Thủ đô Hà Nội”.

2. Điểm h khoản 1 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“h) Viện kiểm sát quân sự khu vực trực thuộc Viện kiểm sát quân sự Thủ đô Hà Nội”.

Điều 2.

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phú Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 708/2008/UBTVQH12

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu708/2008/UBTVQH12
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo12/12/2008
Số công báoTừ số 640 đến số 641
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 708/2008/UBTVQH12

Lược đồ Nghị quyết 708/2008/UBTVQH12 thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 708/2008/UBTVQH12 thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu708/2008/UBTVQH12
       Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
       Người kýNguyễn Phú Trọng
       Ngày ban hành21/11/2008
       Ngày hiệu lực01/01/2009
       Ngày công báo12/12/2008
       Số công báoTừ số 640 đến số 641
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thủ tục Tố tụng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2012
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 708/2008/UBTVQH12 thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 708/2008/UBTVQH12 thành lập Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực