Nghị quyết 71/2007/NQ-HĐND

Nghị quyết 71/2007/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước đối với giáo viên mầm non hợp đồng trong định biên do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 71/2007/NQ-HĐND hỗ trợ từ ngân sách giáo viên mầm non Thanh Hóa


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/2007/NQ-HĐND

Thanh Hoá, ngày 25 tháng 7 năm 2007

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN MẦM NON HỢP ĐỒNG TRONG ĐỊNH BIÊN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số: 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 05/2003/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 24/02/2003 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo – Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính hướng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục Mầm non;

Sau khi xem xét tờ trình số: 30/TTr- UBND ngày 03 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ từ NSNN đối với giáo viên mầm non hợp đồng; Báo cáo thẩm tra số 147/VHXH-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành tờ trình số: 30/TTr- UBND ngày 03 tháng 7 năm 2007 của UBND tỉnh Thanh Hoá về chính sách hỗ trợ từ NSNN đối với giáo viên mầm non hợp đồng, với các nội dung như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ:

Giáo viên mầm non (bao gồm giáo viên trực tiếp dạy trong các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; giáo viên làm nhiệm vụ nuôi dưỡng trong các trường Mầm non công lập, bán công), có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm mầm non (nuôi dạy trẻ, mẫu giáo) từ Trung cấp trở lên được Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố ký hợp đồng lao động.

2. Chính sách hỗ trợ:

2.1.Thực hiện thống nhất mức hỗ trợ theo Thông tư số: 05/2003/TTLT/BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 24/02/2003 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo – Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính.

2.2. Địa phương hỗ trợ thêm mức chênh lệch kinh phí đóng BHXH, BHYT, KPCĐ giữa qui định tại Thông tư 05 và mức thu của cơ quan Bảo hiểm xã hội đang thực hiện.

2.3. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho giáo viên mầm non hợp đồng được tính như sau:

Mức hỗ trợ từ NSNN = (Mức lương tối thiểu do NN quy định + Kinh phí đóng BHXH, BHYT, KPCĐ) – Nguồn thu từ học phí và nguồn thu hợp pháp khác (không bao gồm thu đóng góp xây dựng, tiền ăn của học sinh, viện trợ, tài trợ có mục tiêu).

Trong đó, kinh phí đóng BHXH, BHYT, KPCĐ = Mức lương tối thiểu x 1,86 x 19%.

2.4. Mức hỗ trợ trên được tính ra số tuyệt đối cho từng vùng miền theo chế độ tiền lương và nguồn thu học phí hiện hành.

- Các xã, phường của Thành phố, Thị xã: 510.000 đ/người/tháng

- Các xã, thị trấn miền xuôi: 550.000 đ/người/tháng

- Các xã miền núi thấp, thị trấn vùng cao 580.000 đ/người/tháng

- Các xã vùng cao và các xã vùng 135: 610.000 đ/người/tháng

3. Nguồn kinh phí đảm bảo:

- Năm 2007: Sử dụng nguồn kinh phí SNGD chưa phân bổ trong dự toán 2007 và nguồn NSTW hỗ trợ cải cách tiền lương.

- Từ năm 2008 trở đi: Cân đối vào dự toán hàng năm cho các huyện, thị xã, thành phố.

4. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 01/7/2007 đến khi có chế độ chính sách mới.

Điều 2. Giao UBND tỉnh Thanh Hoá căn cứ Nghị quyết này và các quy định hiện hành của pháp luật, tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với HĐND tỉnh. Khi nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu, hệ số lương khởi điểm, hoặc thay đổi mức thu học phí, UBND tỉnh thực hiện điều chỉnh số tuyệt đối cho phù hợp.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25 tháng 7 năm 2007./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH ;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Bộ Nội vụ, TC, LĐ-TBXH; Báo cáo
- Cục KTVB – Bộ tư pháp;
- Các Đại biểu QH tỉnh;
- TT Tỉnh ủy,
- HĐND, UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- MTTQ tỉnh và các Đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- VP Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/2007/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu71/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2007
Ngày hiệu lực04/08/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 71/2007/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 71/2007/NQ-HĐND hỗ trợ từ ngân sách giáo viên mầm non Thanh Hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 71/2007/NQ-HĐND hỗ trợ từ ngân sách giáo viên mầm non Thanh Hóa
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu71/2007/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýPhạm Văn Tích
        Ngày ban hành25/07/2007
        Ngày hiệu lực04/08/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 71/2007/NQ-HĐND hỗ trợ từ ngân sách giáo viên mầm non Thanh Hóa

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 71/2007/NQ-HĐND hỗ trợ từ ngân sách giáo viên mầm non Thanh Hóa

            • 25/07/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/08/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực