Nghị quyết 71/NQ-CP

Nghị quyết 71/NQ-CP năm 2015 về ký công hàm trao đổi áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản đối với Cơ quan Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 71/NQ-CP ký công hàm trao đổi áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Nhật Bản


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 71/NQ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ CÔNG HÀM TRAO ĐỔI ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN ĐỐI VỚI CƠ QUAN BẢO HIỂM XUẤT KHẨU VÀ ĐẦU TƯ NHẬT BẢN

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 119/TTr-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản đối với Cơ quan Bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư Nhật Bản (Công hàm trao đổi) như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn trên.

Điều 2. y quyền Lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Công hàm trao đổi trong thời gian thích hợp.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
-
Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- VPCP: các PCN, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: PL, KTTH; TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT(3). GT

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 71/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu71/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2015
Ngày hiệu lực05/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 71/NQ-CP ký công hàm trao đổi áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Nhật Bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 71/NQ-CP ký công hàm trao đổi áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Nhật Bản
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu71/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành05/10/2015
        Ngày hiệu lực05/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 71/NQ-CP ký công hàm trao đổi áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Nhật Bản

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 71/NQ-CP ký công hàm trao đổi áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam Nhật Bản

            • 05/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực