Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND thu phí sử dụng đường bộ xe môtô Quảng Nam đã được thay thế bởi Quyết định 538/QĐ-UBND Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Quảng Nam 2017 và được áp dụng kể từ ngày 21/02/2017.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND thu phí sử dụng đường bộ xe môtô Quảng Nam


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2013/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 20 tháng 3 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ ĐỐI VỚI XE MÔTÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 07

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện và Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của liên Bộ Tài chính – Bộ Giao thông Vận tải về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 844/TTr-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỷ lệ phần trăm để lại cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

- Mức thu phí:

STT

Loại phương tiện chịu phí

Mức thu

(đồng/năm)

1

Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm3

50.000

2

Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm3

100.000

3

Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh

2.160.000

2. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn được trích để lại nhằm trang trải chi phí cho việc tổ chức thu, nộp phí theo tỷ lệ:

a) Ủy ban nhân dân các xã: Trích để lại 20% trên tổng số phí thu được;

b) Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn: Trích để lại 10% trên tổng số phí thu được.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định, hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản phí này trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết nếu Trung ương thay đổi khung quy định về thu phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô hoặc cần phải điều chỉnh mức thu phí, tỷ lệ phần trăm được trích để lại cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cho phù hợp, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, có văn bản thống nhất để Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 07 thông qua ngày 20 tháng 3 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sỹ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 72/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu72/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2013
Ngày hiệu lực30/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/02/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 72/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND thu phí sử dụng đường bộ xe môtô Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND thu phí sử dụng đường bộ xe môtô Quảng Nam
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu72/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýNguyễn Văn Sỹ
        Ngày ban hành20/03/2013
        Ngày hiệu lực30/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/02/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND thu phí sử dụng đường bộ xe môtô Quảng Nam

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND thu phí sử dụng đường bộ xe môtô Quảng Nam