Nghị quyết 74/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết 74/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh chuẩn nghèo trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Nghị quyết 74/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chuẩn nghèo tỉnh Long An


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74 /2008/NQ-HĐND

Tân An, ngày 07 tháng 7 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH CHUẨN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VII- KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2005/NQ-HĐND ngày 29/9/2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An-khóa VII về kết quả thực hiện chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2001-2005 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2010;

Sau khi xem xét tờ trình số 3268/TTr-UBND ngày 16/6/2008 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tiêu chí chuẩn nghèo của tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa -Xã hội HĐND và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh tiêu chí chuẩn nghèo của tỉnh như sau:

- Vùng nông thôn: bình quân thu nhập đầu người từ 400.000đ/tháng trở xuống;

- Vùng thành thị: bình quân thu nhập đầu người từ 540.000đ/tháng trở xuống;

Thời gian áp dụng: 2 năm (năm 2009- 2010).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2010.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2004/NQ-HĐND-K7 ngày 05/11/2004 của HĐND tỉnh Long An-khóa VII (tại kỳ họp thứ 3) về tiêu chí xác định hộ nghèo của tỉnh giai đoạn 2005-2010.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An Khóa VII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UB.TVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- VPQH, VPCP (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT.Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- TT.UBNMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh Long An-K VII;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- TT-HĐND-UBND các huyện, thi xã;
- VP.Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh , VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ....D\NQ-DCTCHONGHEO.17

CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu74/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2008
Ngày hiệu lực17/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 74/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chuẩn nghèo tỉnh Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 74/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chuẩn nghèo tỉnh Long An
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu74/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành07/07/2008
        Ngày hiệu lực17/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2011
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 74/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chuẩn nghèo tỉnh Long An

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 74/2008/NQ-HĐND điều chỉnh chuẩn nghèo tỉnh Long An

            • 07/07/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực