Nghị quyết 74/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết 74/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Nghị quyết 74/2018/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Trà Vinh


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/2018/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 07 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHOÁ IX - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Căn cứ Quyết định số 901/QĐ-BTC ngày 13/6/2018 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông;

Xét Tờ trình số 4264/TTr-UBND ngày 14/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc quy định mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị quyết này quy định mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

2. Ngoài các quy định tại các Nghị quyết này, việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm TTATGT trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm TTATGT và các văn bản khác có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh;

2. Ban An toàn giao thông tỉnh; Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố;

3. Các lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông thuộc Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh;

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Điều 3. Nội dung chi và mức chi

1. Mức chi cho công tác bảo đảm TTATGT thực hiện theo định mức, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

2. Một số mức chi cụ thể quy định như sau:

a) Mức chi bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ban đêm (bao gồm cả lực lượng Cảnh sát khác tham gia trực tiếp cho nhiệm vụ đảm bảo TTATGT theo quy định tại Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 24/3/2010 của Chính phủ). Mức chi 100.000 đồng/người/ca (01 ca từ đủ 04 giờ trở lên).

b) Chi thăm hỏi, hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông, gia đình nạn nhân bị chết trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng:

- Mức chi hỗ trợ không quá 5.000.000 đồng/người bị tử vong; không quá 2.000.000 đồng/người bị thương nặng.

- Trong dịp Tết Nguyên đán, “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”: Chi thăm hỏi nạn nhân bị thương nặng, gia đình có nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Mức chi không quá 1.000.000 đồng/người bị thương nặng hoặc bị tử vong.

Điều 4. Nguồn kinh phí

1. Kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông được thực hiện theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 01/2018/TT-BTC ngày 02/01/2018 của Bộ Tài chính.

2. Kinh phí được bố trí trong dự toán chi ngân sách địa phương hàng năm; giao dự toán trực tiếp cho các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, triển khai thực hiện; Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07/12/2018 và có hiệu lực từ ngày 17/12/2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2018/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu74/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2018
Ngày hiệu lực17/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2018/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 74/2018/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 74/2018/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Trà Vinh
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu74/2018/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Trí Dũng
        Ngày ban hành07/12/2018
        Ngày hiệu lực17/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Nghị quyết 74/2018/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Trà Vinh

         Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 74/2018/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông Trà Vinh

         • 07/12/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/12/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực