Nghị quyết 74/NQ-HĐND

Nghị quyết 74/NQ-HĐND năm 2017 về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV

Nội dung toàn văn Nghị quyết 74/NQ-HĐND 2017 kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 74/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

KẾT QUẢ GIÁM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP THỨ 5, HĐND TỈNH KHÓA XIV

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền Địa phương ngày 19/6/2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

Trên cơ sở xem xét báo cáo số 291/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành báo cáo kết quả giám sát “Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV”, với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Việc giải quyết kiến nghị của cử tri đã được quan tâm, coi trọng; có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thường trực HĐND, UBND tỉnh. Khi nhận được kiến nghị của cử tri các cơ quan có thẩm quyền đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, trả lời cử tri. Vì vậy, 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 4 cần tiếp tục giải quyết trong năm 2017 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 5 đã được trả lời, trong đó có 35/61 kiến nghị (chiếm 57,4%) giải quyết xong; 10/61 kiến nghị (chiếm 16,4%) đang giải quyết và đã xác định rõ thời hạn, giải pháp giải quyết; 14/61 kiến nghị (chiếm 23%) đã tiếp thu và được xem xét giải quyết trong thời gian tới. Việc giải quyết tốt các kiến nghị của cử tri đã góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương.

2. Giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri có việc chưa dứt điểm, chưa làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, chưa xác định được thời hạn và biện pháp giải quyết cụ thể. Có kiến nghị, cơ quan, đơn vị được giao giải quyết, trả lời chưa thỏa đáng. Có nội dung liên quan đến lĩnh vực của ngành, đơn vị, địa phương phải giải quyết hoặc tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết, nhưng việc giải quyết chậm trễ, kéo dài, nhân dân bức xúc, kiến nghị nhiều lần.

3. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do trách nhiệm của một số cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa cao. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các ngành, các cấp trong việc giải quyết một số kiến nghị thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị. Nhiều nội dung kiến nghị liên quan đến vốn đầu tư, trong điều kiện tỉnh ta rất khó khăn, cơ bản phụ thuộc Trung ương nên không giải quyết ngay được. Một số ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung chính sách, thuộc thẩm quyền của Trung ương, tỉnh phải kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương xem xét giải quyết nên chưa xác định cụ thể được thời hạn giải quyết.

Điều 2. Để tiếp tục giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã xác định được thời gian, điều kiện, giải pháp cụ thể; đặc biệt là các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cần có sự phối hợp giải quyết. Báo cáo HĐND tỉnh kết quả giải quyết tại các kỳ họp thường lệ năm 2018 đối với các kiến nghị sẽ giải quyết dứt điểm trong năm và các kỳ họp tiếp theo đối với các kiến nghị còn lại.

2. Đối với các kiến nghị chưa xác định rõ thời hạn, giải pháp giải quyết, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng nghiên cứu, tham mưu xác định biện pháp và dự kiến thời điểm giải quyết. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm 04 nội dung kiến nghị tại Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV.

3. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương theo quy định.

4. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết nhưng chậm tham mưu giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết đạt hiệu quả thấp.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khoá XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu74/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2017
Ngày hiệu lực09/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 74/NQ-HĐND 2017 kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 74/NQ-HĐND 2017 kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu74/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Muôn
        Ngày ban hành09/12/2017
        Ngày hiệu lực09/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 74/NQ-HĐND 2017 kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 74/NQ-HĐND 2017 kết quả giám sát giải quyết ý kiến cử tri trước và sau kỳ họp Điện Biên

            • 09/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực