Nghị quyết 75/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 75/2013/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 75/2013/NQ-HĐND hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện xã phường Vĩnh Long


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2013/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ ĐỐI VỚI ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ VIII, KỲ HỌP LẦN THỨ 08

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 17/6/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc quy định mức hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội của Hội đồng nhân dân; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận và thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn như sau:

1. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn:

Mức hỗ trợ tối đa: 500.000đ/đội/tháng (năm trăm nghìn đồng), cụ thể các khoản chi sau:

- Văn phòng phẩm: 100.000đ/tháng;

- Chi phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn cho đối tượng (in ấn tờ rơi, photo tài liệu tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm…): 150.000đ/tháng;

- Chi hỗ trợ tiền xăng cho Đội thực hiện công tác tuyên truyền vận động đối tượng: 150.000đ/tháng;

- Chi họp đánh giá hoạt động của Đội hàng tháng: 100.000đ/tháng.

2. Hỗ trợ thù lao hàng tháng đối với thành viên của Đội công tác tình nguyện (theo mức lương cơ sở của cán bộ, công chức) với hệ số như sau:

a) Đội trưởng: 0,5

b) Đội phó: 0,4

c) Thành viên Đội tình nguyện: 0,3

3. Hỗ trợ tiền mua trang phục một lần, mức hỗ trợ tối đa: 500.000đ/người (năm trăm nghìn đồng).

4. Số lượng của Đội công tác tình nguyện có từ 5 - 9 người.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết;

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết;

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khoá VIII, kỳ họp lần thứ 08 thông qua ngày 11/7/2013, có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua và được đăng Công báo tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Kim Nguyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu75/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2013
Ngày hiệu lực21/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 75/2013/NQ-HĐND hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện xã phường Vĩnh Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 75/2013/NQ-HĐND hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện xã phường Vĩnh Long
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu75/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Long
        Người kýHuỳnh Kim Nguyên
        Ngày ban hành11/07/2013
        Ngày hiệu lực21/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 75/2013/NQ-HĐND hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện xã phường Vĩnh Long

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 75/2013/NQ-HĐND hỗ trợ Đội công tác xã hội tình nguyện xã phường Vĩnh Long

            • 11/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực