Nghị quyết 75/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết 75/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi đối với hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Nghị quyết 75/2019/NQ-HĐND về mức chi hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Bình Thuận


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/2019/NQ-HĐND

Bình Thuận, ngày 25 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT VÀ CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN NHI ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21 thng 03 năm 2018 của Bộ Tài chnh quy định chế độ tài chnh cho các hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo Kỹ thuật và Cuộc thi sng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng;

Xét Tờ trình số 2671/TTr-UBND ngày 22 thng 7 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi đối với hoạt động tổ chức Hội thi sng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và kiến của đại biểu HĐND tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi đối với hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh như sau:

1. Mức chi: Giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân có các công trình, giải pháp, đề tài đoạt giải thưởng tại các hội thi, cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật:

a) Đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật:

Giải nhất: 30.000.000 đồng/giải;

Giải nhì: 24.000.000 đồng/giải;

Giải ba: 18.000.000 đồng/giải;

Giải khuyến khích: 6.000.000 đồng/giải.

b) Đối với Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng:

Giải đặc biệt: 12.000.000 đồng/giải;

Giải nhất: 9.000.000 đồng/giải;

Giải nhì: 6.000.000 đồng/giải;

Giải ba: 5.000.000 đồng/giải;

Giải khuyến khích: 3.000.000 đồng/giải.

2. Chi tổ chức xét chọn và chấm giải thưởng:

a) Thuê chuyên gia phân tích, đánh giá, khảo nghiệm công trình, giải pháp, đề tài dự thi: 1.200.000 đồng/công trình, giải pháp, đề tài.

b) Họp Hội đồng giám khảo:

Chủ tịch Hội đồng: 400.000 đồng/người/buổi;

Ủy viên, thư ký: 250.000 đồng/người/buổi.

c) Thù lao đối với thành viên Ban Tổ chức và Ban Thư ký cấp tỉnh và cấp huyện trong thời gian tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt:

Ban Tổ chức: 250.000 đồng/người/tháng;

Ban Thư ký: 150.000 đồng/người/tháng.

3. Các nội dung không nêu trong Nghị quyết này thì thực hiện theo Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 23 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 06 tháng 8 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Ban Công tác Đại biểu - UBTV Quốc hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tnh Bình Thuận;
- Các Ban HĐND tnh;
- Đại biểu HĐND tnh;
- Các Sở, ban, ngành và đoàn thể tỉnh;
- Các Văn phòng: HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Chính phủ;
- Trung tâm Thông tin tnh;
- Lưu VT, (TH.09) Tấn Duy

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2019/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu75/2019/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2019
Ngày hiệu lực06/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2019/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 75/2019/NQ-HĐND về mức chi hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 75/2019/NQ-HĐND về mức chi hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Bình Thuận
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu75/2019/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Mạnh Hùng
        Ngày ban hành25/07/2019
        Ngày hiệu lực06/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 75/2019/NQ-HĐND về mức chi hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 75/2019/NQ-HĐND về mức chi hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật Bình Thuận

            • 25/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực