Nghị quyết 75/NQ-HĐND

Nghị quyết 75/NQ-HĐND về giao biên chế hành chính năm 2012 và bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2012 do tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 75/NQ-HĐND giao biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2012 Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 12 tháng 7 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH NĂM 2012 VÀ BỔ SUNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP NĂM 2012

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-BNV ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Bộ Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2012 trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế hành chính năm 2012 và bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2012; Báo cáo Thẩm tra số 36/BC-HĐND ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế hành chính năm 2012 và bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2012, cụ thể như sau:

1. Giao 2.791 biên chế biên chế hành chính năm 2012 cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (có danh sách kèm theo).

2. Bổ sung 50 biên chế sự nghiệp năm 2012 cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện.

Trong đó:

- Sự nghiệp văn hoá thể thao: 03 biên chế.

- Sự nghiệp khác: 47 biên chế.

3. Tổng biên chế hành chính sự nghiệp năm 2012 là: 33.800 biên chế.

Trong đó:

a) Biên chế hành chính: 2.791 biên chế;

b) Biên chế sự nghiệp: 31.009 biên chế. Chia ra:

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 22.903 biên chế.

- Sự nghiệp y tế: 6.349 biên chế.

- Sự nghiệp văn hóa thể thao: 368 biên chế.

- Sự nghiệp khác: 1.389 biên chế.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao biên chế hành chính năm 2012, bổ sung biên chế sự nghiệp năm 2012 cho các cấp, các ngành theo thẩm quyền.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, Kỳ họp thứ năm thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

DANH SÁCH GIAO CHẾ HÀNH CHÍNH NĂM 2012

(Kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Đơn vị

Phân bổ năm 2011

Phân bổ năm 2012

Ghi chú

TỔNG SỐ (I + II)

2.768

2.791

I

CẤP TỈNH

1.398

1.406

 

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

32

32

 

2

Sở Nội vụ

70

73

- Tăng 03 biên chế cho Phòng Công tác thanh niên

3

Sở Tư pháp

36

36

 

4

Sở Giao thông vận tải

99

99

 

5

Sở Ngoại vụ

25

25

 

6

Sở Thông tin và Truyền thông

24

24

 

7

Sở Xây dựng

48

48

 

8

Sở Khoa học và Công nghệ

31

31

 

9

Sở Tài chính

82

82

 

10

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

49

49

 

11

Sở Công thương

122

122

 

12

Sở Nông nghiệp & PTNT

289

289

 

13

Văn phòng UBND tỉnh

65

66

- Tăng 05 cho Phòng KSTTHC (trước đây giao 4, nay bổ sung 01)

14

Sở Y tế

64

64

 

15

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

69

69

 

16

Sở Tài nguyên và Môi trường

64

64

 

17

Sở Kế hoạch và Đầu tư

50

50

 

18

Sở Giáo dục và Đào tạo

59

59

 

19

Ban Dân tộc

17

17

 

20

Thanh tra tỉnh

43

43

 

21

Ban Quản lý ĐTPT đảo Phú Quốc

33

33

 

22

Ban Quản lý Khu kinh tế

15

15

 

23

Văn phòng BCĐ Phòng chống tham nhũng

6

6

 

24

Văn phòng Ban An toàn giao thông

4

4

 

II

CẤP HUYỆN

1.370

1.385

- Tăng 15 biên chế để bố trí cho Phòng Nội vụ phụ trách công tác thanh niên (mỗi huyện 01 biên chế).

1

Huyện Kiên Hải

63

64

Tăng 01

2

Huyện Phú Quốc

91

92

Tăng 01

3

Huyện Vĩnh Thuận

92

93

Tăng 01

4

Huyện Kiên Lương

94

95

Tăng 01

5

Thành phố Rạch Giá

105

106

Tăng 01

6

Huyện Gò Quao

91

92

Tăng 01

7

Huyện An Biên

92

93

Tăng 01

8

Huyện Giang Thành

88

89

Tăng 01

9

Huyện Châu Thành

92

93

Tăng 01

10

Huyện U Minh Thượng

92

93

Tăng 01

11

Huyện Tân Hiệp

92

93

Tăng 01

12

Huyện An Minh

88

89

Tăng 01

13

Huyện Hòn Đất

100

101

Tăng 01

14

Huyện Giồng Riềng

98

99

Tăng 01

15

Thị xã Hà Tiên

92

93

Tăng 01

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu75/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2012
Ngày hiệu lực12/07/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 75/NQ-HĐND giao biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2012 Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 75/NQ-HĐND giao biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2012 Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu75/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành12/07/2012
        Ngày hiệu lực12/07/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 75/NQ-HĐND giao biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2012 Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 75/NQ-HĐND giao biên chế hành chính và sự nghiệp năm 2012 Kiên Giang

            • 12/07/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/07/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực