Nghị quyết 76/2009/NQ-HĐND

Nghị quyết 76/2009/NQ-HĐND sửa đổi chính sách trợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi kèm theo Nghị quyết 51/2007/NQ-HĐND của tỉnh Kiên Giang

Nghị quyết 76/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 51/2007/NQ-HĐND Kiên Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 48/2012/NQ-HĐND hủy bỏ Nghị quyết 51/2007/NQ-HĐND và 76/2009/NQ-HĐND và được áp dụng kể từ ngày 21/01/2012.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 76/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 51/2007/NQ-HĐND Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 76/2009/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH ĐIỂM A, B, SỬA ĐỔI ĐIỂM C ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 51/2007/NQ-HĐND NGÀY 01/7/2007 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN NGHỈ VIỆC VÀ NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI BỐN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông báo kết luận số 391-TB/TU ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc hạ độ tuổi giải quyết chính sách đối với cán bộ cơ sở;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về điều chỉnh điểm a, b, sửa đổi điểm c Điều 1 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách trợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-BPC ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về điều chỉnh điểm a, b, sửa đổi điểm c Điều 1 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách trợ cấp đối với cán bộ xã, phường, thị trấn nghỉ việc và nghỉ hưu trước tuổi, nội dung cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh điểm a, b Điều 1 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Hạ độ tuổi đối với cán bộ chuyên trách, công chức và cán bộ không chuyên trách cấp xã từ 55 tuổi đến dưới 60 tuổi xuống còn từ 45 tuổi đến dưới 60 tuổi đối với nam; từ 50 tuổi đến dưới 55 tuổi xuống còn từ 40 tuổi đến dưới 55 tuổi đối với nữ. (Trường hợp nghỉ hưởng nguyên lương cho đến tuổi hưu sẽ được giải quyết chế độ hưu, thì thời gian hưởng nguyên lương không quá 60 tháng).

2. Sửa đổi điểm c Điều 1 Nghị quyết số 51/2007/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Đối với trường hợp cán bộ không chuyên trách cấp xã, nam từ 60 tuổi trở lên; nữ từ 55 tuổi trở lên hiện đang làm việc, từ trước đến nay chưa được giải quyết chính sách, được áp dụng chính sách như đối với cán bộ không chuyên trách ấp, khu phố: mỗi năm công tác được hưởng một tháng phụ cấp hiện hưởng.

Điều 2. Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ hai mươi bốn thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2009/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu76/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2009
Ngày hiệu lực20/07/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2009/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 76/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 51/2007/NQ-HĐND Kiên Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 76/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 51/2007/NQ-HĐND Kiên Giang
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu76/2009/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýTrương Quốc Tuấn
       Ngày ban hành10/07/2009
       Ngày hiệu lực20/07/2009
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/01/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Nghị quyết 76/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 51/2007/NQ-HĐND Kiên Giang

          Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 76/2009/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 51/2007/NQ-HĐND Kiên Giang