Nghị quyết 77/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 77/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2009


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 77/2008/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN - KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 11

(Ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Điều 59 của Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Trong kỳ họp lần thứ 11 của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - Khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) được tổ chức vào ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2008. Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 74/TTr-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2008 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ngoài việc giám sát chung việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận và việc thi hành pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên. Hội đồng nhân dân quận giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận triển khai hoạt động giám sát năm 2009, tập trung vào các nội dung cụ thể như sau:

1. Việc thực hiện “Năm xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

2. Việc thực hiện cải cách hành chính (nhà - đất,…), phòng, chống tham nhũng.

3. Tình hình xây dựng cơ bản vốn ngân sách nhà nước. Tập trung các công trình vốn thành phố.

4. Tình hình thu - chi ngân sách, thu thuế. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

5. Tình hình chỉ đạo điều hành thực hiện về lĩnh vực văn hóa - giáo dục.

6. Việc thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo.

7. Tình hình an toàn giao thông, việc thực hiện chương trình mục tiêu “3 giảm”.

8. Tình hình công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo.

9. Tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Điều 2. Trên cơ sở chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận và căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình giám sát.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận tổ chức thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân quận; điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân quận; hướng dẫn các đại biểu Hội đồng nhân dân quận trong việc thực hiện hoạt động giám sát.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tiến hành hoạt động giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - Khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 11, ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu77/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2008
Ngày hiệu lực26/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 19
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 77/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2009


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 77/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2009
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu77/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành19/12/2008
        Ngày hiệu lực26/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 19
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 77/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2009

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 77/2008/NQ-HĐND chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận Bình Tân năm 2009

            • 19/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực