Nghị quyết 77/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 77/2013/NQ-HĐND về mức thù lao và kinh phí hoạt động cho đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Nghị quyết 77/2013/NQ-HĐND mức thù lao kinh phí hoạt động đội tình nguyện cấp xã Lâm Đồng


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2013/NQ-HĐND

Đà Lạt, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ MỨC THÙ LAO VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CHO ĐỘI HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TÌNH NGUYỆN CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Thông tư số 24/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính Quy định về thành lập, giải thể, tổ chức hoạt động và chế độ, chính sách đối với Đội hoạt động xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn;

Sau khi xem xét báo cáo kèm theo Tờ trình số 3484/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về mức phụ cấp và kinh phí hoạt động cho Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động, mức thù lao hàng tháng và chi trang phục cho Đội hoạt động tình nguyện ở xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng.

a) Các đội tình nguyện ở cấp xã.

b) Các thành viên tham gia Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã được thành lập theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2. Mức chi cụ thể.

a) Chi hoạt động: Áp dụng đối với đối tượng nêu tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 nêu trên, cụ thể như sau:

Đội hoạt động xã hội tình nguyện cấp xã được hỗ trợ mức 500.000 đồng/đội/tháng (6.000.000 đồng/đội/năm) để chi cho công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn, tham vấn cho đối tượng, văn phòng phẩm, sơ kết, tổng kết.

Mức kinh phí nêu trên làm cơ sở để phân bổ ngân sách hàng năm theo phân cấp hiện hành.

Ngoài ra, ngân sách cấp xã có thể huy động các tổ chức cá nhân trên địa bàn để tăng thêm nguồn lực, đồng thời căn cứ vào khả năng của ngân sách cấp huyện, ngân sách xã có thể tăng thêm mức hỗ trợ kinh phí cho đội hoạt động xã hội tình nguyện để đảm bảo kinh phí hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thu hút được các thành viên an tâm, gắn bó lâu dài với hoạt động tình nguyện trên địa bàn.

b) Mức thù lao hàng tháng: Áp dụng đối với đối tượng nêu tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1 nêu trên, cụ thể như sau:

- Đội trưởng: Hưởng mức thù lao hàng tháng theo hệ số bằng 0,6 mức lương tối thiểu chung.

- Đội phó: Hưởng mức thù lao hàng tháng theo hệ số bằng 0,5 mức lương tối thiểu chung.

- Đội viên: Hưởng mức thù lao hàng tháng theo hệ số bằng 0,4 mức lương tối thiểu chung.

c) Chi trang phục: Áp dụng đối với đối tượng nêu tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 với mức hỗ trợ 01 (lần) tiền mua trang phục là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa VIII kỳ họp thứ 7 biểu quyết thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu77/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2013
Ngày hiệu lực22/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 77/2013/NQ-HĐND mức thù lao kinh phí hoạt động đội tình nguyện cấp xã Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 77/2013/NQ-HĐND mức thù lao kinh phí hoạt động đội tình nguyện cấp xã Lâm Đồng
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu77/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành12/07/2013
        Ngày hiệu lực22/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 77/2013/NQ-HĐND mức thù lao kinh phí hoạt động đội tình nguyện cấp xã Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 77/2013/NQ-HĐND mức thù lao kinh phí hoạt động đội tình nguyện cấp xã Lâm Đồng

            • 12/07/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực