Nghị quyết 77/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết 77/2014/NQ-HĐND đề nghị thành lập huyện Sơn Thành thuộc tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Nghị quyết 77/2014/NQ-HĐND đề nghị thành lập huyện Sơn Thành Kiên Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/2014/NQ-HĐND

Kiên Giang, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP HUYỆN SƠN THÀNH THUỘC TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 64B-HĐBT ngày 12 tháng 9 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những huyện, xã có địa giới chưa hợp lý;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thành lập huyện Sơn Thành thuộc tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra số 226/BC-HĐND ngày 20 tháng 10 năm 2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 113/TTr-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thành lập huyện Sơn Thành thuộc tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Thời gian thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn tất đề án và các thủ tục theo quy định trình cấp có thẩm quyền quyết định; triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VIII, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/2014/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu77/2014/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2014
Ngày hiệu lực01/11/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/2014/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 77/2014/NQ-HĐND đề nghị thành lập huyện Sơn Thành Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 77/2014/NQ-HĐND đề nghị thành lập huyện Sơn Thành Kiên Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu77/2014/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýNguyễn Thanh Sơn
        Ngày ban hành22/10/2014
        Ngày hiệu lực01/11/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 77/2014/NQ-HĐND đề nghị thành lập huyện Sơn Thành Kiên Giang

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 77/2014/NQ-HĐND đề nghị thành lập huyện Sơn Thành Kiên Giang

            • 22/10/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/11/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực