Nghị quyết 77/NQ-HĐND

Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2017 về Quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 77/NQ-HĐND 2017 biên chế công chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CƠ QUAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương ngày 19/6/ 2015;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Xét Tờ trình số 3514/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh V/v quyết định biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các hội đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 62/BC-HĐND ngày 01/12/2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 20182.248 biên chế (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị Quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

PHỤ LỤC

QUYẾT ĐỊNH BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN CỦA HĐND, UBND CÁC CẤP TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số: 77 /NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Điện Biên)

STT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2018

GHI CHÚ

 

TỔNG CỘNG

2,248

 

 

I

CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH

1,263

 

 

1

Văn phòng HĐND tỉnh

36

Bao gồm bc TT HĐND, biên chế Lãnh đạo các Ban của HĐND và biên chế Văn phòng HĐND

 

2

Văn phòng UBND tỉnh

58

Bao gồm bc Lãnh đạo UBND và biên chế Văn phòng UBND

 

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

367

 

 

4

Sở Công Thương

101

 

 

5

Sở Tài chính

63

 

 

6

Sở Giáo dục và Đào tạo

53

 

 

7

Sở Giao thông Vận tải

57

 

 

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

44

 

 

9

Sở Y tế

65

 

 

10

Sở Tài nguyên và Môi trường

45

 

 

11

Sở Nội vụ

72

Bao gồm bc ban TĐ-KT; Ban Tôn giáo, Chi cục VTLT

 

12

Sở Tư pháp

33

 

 

13

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

48

 

 

14

Sở Xây dựng

34

 

 

15

Sở Khoa học và Công nghệ

31

 

 

16

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

52

 

 

17

Thanh tra tỉnh

29

 

 

18

Ban Dân tộc

20

 

 

19

Sở Ngoại vụ

24

 

 

20

Sở Thông tin và Truyền thông

27

 

 

21

VP Chuyên trách Ban ATGT tỉnh

4

 

 

II

CÁC HUYỆN, TX, THÀNH PHỐ

985

 

 

1

Huyện Điện Biên

109

 

 

2

Huyện Tuần Giáo

102

 

 

3

Huyện Mường Chà

107

 

 

4

Huyện Mường Nhé

102

 

 

5

Huyện Điện Biên Đông

101

 

 

6

Huyện Tủa Chùa

102

 

 

7

Thành phố Điện Biên Phủ

98

 

 

8

Thị xã Mường Lay

87

 

 

9

Huyện Mường Ảng

91

 

 

10

Huyện Nậm Pồ

86

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu77/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2017
Ngày hiệu lực09/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 77/NQ-HĐND 2017 biên chế công chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 77/NQ-HĐND 2017 biên chế công chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu77/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Muôn
        Ngày ban hành09/12/2017
        Ngày hiệu lực09/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 77/NQ-HĐND 2017 biên chế công chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 77/NQ-HĐND 2017 biên chế công chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Điện Biên

            • 09/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực