Nghị quyết 77/NQ-HĐND

Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2012 về quyết định tổng biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015

Nội dung toàn văn Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2012 biên chế sự nghiệp chỉ tiêu hợp đồng giáo viên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/NQ-HĐND

Vĩnh Phúc, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC QUYẾT ĐỊNH TỔNG BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP VÀ CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2013-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 29/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2006/TT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 71/2007/TT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế trong các cơ sở giáo dục mầm non;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2007/TT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 132/TTr-UBND ngày 23/11/2011 của UBND tỉnh về việc đề nghị quyết định tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2015; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định tổng biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập giai đoạn 2013 - 2015, cụ thể như sau:

1. Tổng biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập năm 2013 là 24.223 chỉ tiêu, trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 18.320 chỉ tiêu, trong đó hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập là 3.820 chỉ tiêu;

- Sự nghiệp y tế là 4.418 chỉ tiêu;

- Sự nghiệp khác là 1.485 chỉ tiêu.

2. Tổng biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập dự phòng giai đoạn 2013-2015 là 610 chỉ tiêu, trong đó:

- Sự nghiệp giáo dục và đào tạo là 383 chỉ tiêu, trong đó: Tiểu học là 158 chỉ tiêu; trung học phổ thông là 72 chỉ tiêu; các trường cao đẳng là 14 chỉ tiêu; các trường trung học chuyên nghiệp là 06 chỉ tiêu; mầm non là 133 chỉ tiêu (trong đó hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập là 114 chỉ tiêu);

- Sự nghiệp y tế là 167 chỉ tiêu, trong đó: Tuyến tỉnh là 97 chỉ tiêu; tuyến huyện là 70 chỉ tiêu;

- Sự nghiệp khác là 60 chỉ tiêu.

Biên chế dự phòng được giao cho các đơn vị sự nghiệp thành lập mới, được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc được xác định vị trí việc làm mới theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quyết định phân bổ biên chế sự nghiệp và chỉ tiêu hợp đồng giáo viên, nhân viên trường mầm non công lập dự phòng giai đoạn 2013-2015 cho các cơ quan, đơn vị sau khi có ý kiến thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Thường trực HĐND, UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này, được HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/12/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 77/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu77/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2012
Ngày hiệu lực01/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 77/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2012 biên chế sự nghiệp chỉ tiêu hợp đồng giáo viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2012 biên chế sự nghiệp chỉ tiêu hợp đồng giáo viên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu77/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýPhạm Văn Vọng
        Ngày ban hành21/12/2012
        Ngày hiệu lực01/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2012 biên chế sự nghiệp chỉ tiêu hợp đồng giáo viên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 77/NQ-HĐND năm 2012 biên chế sự nghiệp chỉ tiêu hợp đồng giáo viên

            • 21/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực