Nghị quyết 771/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 771/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 771/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phú Thọ


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 771/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ BẦU PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ tại Tờ trình số 19/TTr-HĐND ngày 26 tháng 8 năm 2019 và đề nghị của Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 672/TTr-BCTĐB ngày 28 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vi Mạnh Hùng, kể từ ngày 23/8/2019.

Điều 2. Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ và ông Vi Mạnh Hùng theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tòng Thị Phóng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 771/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu771/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2019
Ngày hiệu lực11/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 771/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 771/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 771/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phú Thọ
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu771/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýTòng Thị Phóng
        Ngày ban hành11/09/2019
        Ngày hiệu lực11/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 771/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 771/NQ-UBTVQH14 2019 phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phú Thọ

            • 11/09/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/09/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực