Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND

Nghị quyết số 78/2008/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách quận năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận Bình Tân ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách quận năm 2009 quận Bình Tân


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH TÂN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 78/2008/NQ-HĐND

Bình Tân, ngày 19 tháng 12 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2009

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN - KHÓA I KỲ HỌP LẦN THỨ 11

(ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2008)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Công văn số 4620/UBND-TM ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về bổ sung vốn đầu tư phân cấp cho các quận - huyện từ số thu vượt tiền sử dụng đất;
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 30/TTr-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân và ý kiến các đại biểu Hội đồng nhân dân quận, qua kết luận của chủ tọa đoàn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách quận năm 2009 như sau:

I. NGUỒN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009:

Tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản năm 2009: 431,228 tỷ đồng, trong đó:

1. Nguồn vốn phân cấp từ vượt thu sử dụng đất hàng năm:

- Năm 2005: 72 tỷ đồng (cho 19 công trình giao thông), Thành phố đã ghi vốn 34 tỷ đồng, giải ngân năm 2008 100%, còn 38 tỷ đồng đã xin thành phố phân cấp đợt 2.

- Năm 2007: 34,725 tỷ đồng (cho 06 công trình), Thành phố đã ghi vốn 7,545 tỷ đồng, dự kiến giải ngân năm 2008 100%, còn lại 27,18 tỷ đồng bố trí năm 2009 để thanh toán.

- Năm 2008: dự kiến 350 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn thành phố phân cấp hàng năm 2009: 10 tỷ đồng.

3. Nguồn phòng, chống lụt, bão năm 2009 và các năm trước chuyển sang là 6,048 tỷ đồng.

II. DANH MỤC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2009:

Trên cơ sở các nguồn vốn trên, sẽ bố trí đầu tư cho 158 công trình với tổng vốn kế hoạch năm 2009 là 238,907 tỷ đồng (phần còn lại chuyển sang năm 2010 theo tiến độ phân kỳ đầu tư), cụ thể như sau:

1. Công trình thanh toán khối lượng đọng và bảo hành: 51 công trình với tổng vốn kế hoạch năm 2009 là 44,072 tỷ đồng, gồm:

- Nhóm hạ tầng kỹ thuật: 24 công trình với vốn kế hoạch năm 2009 là 36,524 tỷ đồng (trong đó thanh toán phần trượt giá cho 18 công trình giao thông là 25,196 tỷ đồng).

- Nhóm văn hóa - xã hội: 07 công trình với vốn kế hoạch năm 2009 là 2,721 tỷ đồng.

- Nhóm kinh tế - hành chính sự nghiệp: 20 công trình với vốn kế hoạch năm 2009 là 4,828 tỷ đồng.

2. Công trình chuyển tiếp: 15 công trình với tổng vốn kế hoạch năm 2009 là 39,600 tỷ đồng, gồm:

- Nhóm hạ tầng kỹ thuật: 9 công trình với vốn kế hoạch năm 2009 là 34,220 tỷ đồng.

- Nhóm văn hóa - xã hội: 03 công trình với vốn kế hoạch năm 2009 là 1,797 tỷ đồng.

- Nhóm kinh tế - hành chính sự nghiệp: 03 công trình với vốn kế hoạch năm 2009 là 3,584 tỷ đồng.

3. Công trình khởi công mới: 39 công trình với tổng vốn đầu tư 319,3 tỷ đồng, đa số là các công trình có thời gian khởi công hoàn thành trong 02 năm nên dự kiến vốn kế hoạch năm 2009 là 144,963 tỷ đồng, gồm:

- Nhóm hạ tầng kỹ thuật: 16 công trình với vốn kế hoạch năm 2009 là 106,963 tỷ đồng, trong đó giao vốn kế hoạch cho công trình chỉnh trang hẻm năm 2009 là 70 tỷ đồng.

- Nhóm văn hóa - xã hội: 06 công trình với vốn kế hoạch năm 2009 là 25 tỷ đồng.

- Nhóm kinh tế - hành chính sự nghiệp: 17 công trình với vốn kế hoạch năm 2009 là 13 tỷ đồng.

4. Công trình chuẩn bị đầu tư: 53 công trình với tổng vốn đầu tư là 179,796 tỷ đồng, vốn kế hoạch năm 2009 là 10,270 tỷ đồng.

- Nhóm hạ tầng kỹ thuật: 29 công trình với vốn kế hoạch năm 2009 là 0,58 tỷ đồng.

- Nhóm văn hóa - xã hội: 02 công trình với vốn kế hoạch năm 2009 là 0,04 tỷ đồng.

- Nhóm kinh tế - hành chính sự nghiệp: 22 công trình với vốn kế hoạch năm 2009 là 9,650 tỷ đồng.

Điều 2.

- Giao cho Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện ngân sách theo Điều 1 nêu trên và theo đúng quy định của pháp luật. Có báo cáo việc thực hiện, việc quyết toán ở các kỳ họp Hội đồng nhân dân quận.

- Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận Bình Tân - khóa I (nhiệm kỳ 2004 - 2009) thông qua tại kỳ họp lần thứ 11, ngày 19 tháng 12 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hoàng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2008/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu78/2008/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2008
Ngày hiệu lực26/12/2008
Ngày công báo15/01/2009
Số công báoSố 19
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2008/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách quận năm 2009 quận Bình Tân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách quận năm 2009 quận Bình Tân
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu78/2008/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Hoàng
        Ngày ban hành19/12/2008
        Ngày hiệu lực26/12/2008
        Ngày công báo15/01/2009
        Số công báoSố 19
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách quận năm 2009 quận Bình Tân

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 78/2008/NQ-HĐND kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách quận năm 2009 quận Bình Tân

            • 19/12/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/01/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực