Nghị quyết 78/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết 78/2016/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND về chủ trương cho thuê rừng và quy định giá thuê rừng để quản lý, bảo vệ và trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Nghị quyết 78/2016/NQ-HĐND sửa đổi 31/2014/NQ-HĐND thuê rừng trồng Sâm Ngọc Linh Kon Tum


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/2016/NQ-HĐND

Kon Tum, ngày 09 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 31/2014/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ CHỦ TRƯƠNG CHO THUÊ RỪNG VÀ QUY ĐỊNH GIÁ THUÊ RỪNG ĐỂ QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ TRỒNG SÂM NGỌC LINH DƯỚI TÁN RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 14 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 65/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 26 tháng 5 năm 2008 của Liên bộ: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Tài chính về thực hiện Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/2007 của Chính phủ về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại rừng;

Xét Tờ trình số 151/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương cho thuê rừng và quy định giá thuê rừng để quản lý, bảo vệ và trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 31/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương cho thuê rừng và quy định giá thuê rừng để quản lý, bảo vệ và trồng Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau:

1. Giá thuê rừng: Tạm thu 600.000 đồng/ha/năm. Số tiền nộp năm sau bằng số tiền nộp của năm trước nhân với chỉ số giá tiêu dùng năm trước do Cục Thống kê công bố hằng năm.

2. Hình thức thu tiền: Thu tiền hằng năm theo quy định của Điều 25 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004 và được nộp vào ngân sách tỉnh.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giao y ban nhân dân tỉnh

- Quy định về điều kiện cho thuê rừng và mức miễn giảm tiền thuê rừng đối với các hộ gia đình, cá nhân được thuê tại vùng quy hoạch Sâm Ngọc Linh, trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến trước khi quyết định.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản pháp luật);
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ pháp chế);

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;

- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;
- Công báo UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ
.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Hùng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2016/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu78/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2016
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2016/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 78/2016/NQ-HĐND sửa đổi 31/2014/NQ-HĐND thuê rừng trồng Sâm Ngọc Linh Kon Tum


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 78/2016/NQ-HĐND sửa đổi 31/2014/NQ-HĐND thuê rừng trồng Sâm Ngọc Linh Kon Tum
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu78/2016/NQ-HĐND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
       Người kýNguyễn Văn Hùng
       Ngày ban hành09/12/2016
       Ngày hiệu lực19/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 78/2016/NQ-HĐND sửa đổi 31/2014/NQ-HĐND thuê rừng trồng Sâm Ngọc Linh Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 78/2016/NQ-HĐND sửa đổi 31/2014/NQ-HĐND thuê rừng trồng Sâm Ngọc Linh Kon Tum

           • 09/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực