Nghị quyết 78/NQ-CP

Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2014 về miễn thuế đối với trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2014 miễn thuế trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/NQ-CP

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MIỄN THUẾ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU CỦA CHÍNH PHỦ PHÁT HÀNH TRÊN THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ NĂM 2014

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 01/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập từ lãi trái phiếu của Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế năm 2014.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Nghị quyết này, giao Bộ Tài chính đưa vào Bản cáo bạch, tài liệu cung cấp cho nhà đầu tư và giao Bộ Tư pháp cấp ý kiến pháp lý cho việc phát hành trái phiếu quốc tế của Chính phủ năm 2014.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, Phó TTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu78/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2014
Ngày hiệu lực01/11/2014
Ngày công báo12/11/2014
Số công báoTừ số 981 đến số 982
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2014 miễn thuế trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2014 miễn thuế trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế
       Loại văn bảnNghị quyết
       Số hiệu78/NQ-CP
       Cơ quan ban hànhChính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành01/11/2014
       Ngày hiệu lực01/11/2014
       Ngày công báo12/11/2014
       Số công báoTừ số 981 đến số 982
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2014 miễn thuế trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2014 miễn thuế trái phiếu Chính phủ phát hành trên thị trường quốc tế

           • 01/11/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực