Nghị quyết 78/NQ-HĐND

Nghị quyết 78/NQ-HĐND năm 2017 về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018

Nội dung toàn văn Nghị quyết 78/NQ-HĐND 2017 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Điện Biên


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 78/NQ-HĐND

Điện Biên, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ THUỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền Địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế công chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế;

Xét Tờ trình số 3514/TTr-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh Điện Biên về việc quyết định biên chế công chức và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 63/BC- BPC, ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2018 là 21.727 người làm việc (Có phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị Quyết.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lò Văn Muôn

 

PHỤ LỤC

PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ THUỘC TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số: 78/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Điện Biên)

Số TT

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC GIAO NĂM 2018

Ghi chú

1

2

3

4

 

 

TỔNG CỘNG (A+B+C+D)

21,727

 

 

 

TỔNG CỘNG SỰ NGHIỆP

21,659

 

 

A

CẤP TỈNH

7,080

 

 

1

Sở Giáo dục và Đào tạo

2,110

 

 

2

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên

152

 

 

3

Trường Cao đẳng nghề

128

 

 

4

Sở Y tế

3,367

 

 

5

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

316

 

 

6

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

118

 

 

7

Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

280

 

 

8

Sở Giao thông Vận tải

26

 

 

9

Sở Lao động - Thương binh và xã hội

156

 

 

10

Sở Tư pháp

35

 

 

11

Sở Công Thương

36

 

 

12

Văn phòng UBND tỉnh

50

 

 

13

Sở Nội vụ (Chi cục Văn thư - Lưu trữ)

11

 

 

14

Sở Tài nguyên và Môi trường

116

(Bao gồm 01 biên chế chuyên trách của Quỹ phát triển đất)

 

15

Sở Xây dựng

29

 

 

16

Sở Thông tin và Truyền thông (TT CNTT - TT)

19

 

 

17

Sở Khoa học và Công nghệ

22

 

 

18

Sở Kế hoạch và Đầu tư
(Ban QLDA Giảm nghèo của tỉnh)

11

 

 

19

Ban QLDA Di dân tái định cư Thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên

15

 

 

20

Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên

32

 

 

21

Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên

32

 

 

22

Ban Quản lý dự án các công trình NN&PTNT tỉnh Điện Biên

19

 

 

B

CẤP HUYỆN

14,579

 

 

1

Thành phố Điện Biên Phủ

1,007

 

 

1.1

Sự nghiệp giáo dục

953

 

 

1.2

Sự nghiệp khác

54

 

 

2

Thị xã Mường Lay

400

 

 

2.1

Sự nghiệp giáo dục

337

 

 

2.2

Sự nghiệp khác

63

 

 

3

Huyện Điện Biên

2,566

 

 

3.1

Sự nghiệp giáo dục

2,508

 

 

3.2

Sự nghiệp khác

58

 

 

4

Huyện Điện Biên Đông

1,879

 

 

4.1

Sự nghiệp giáo dục

1,805

 

 

4.2

Sự nghiệp khác

74

 

 

5

Huyện Mường Chà

1,635

 

 

5.1

Sự nghiệp giáo dục

1,556

 

 

5.2

Sự nghiệp khác

79

 

 

6

Huyện Mường Nhé

1,193

 

 

6.1

Sự nghiệp giáo dục

1,134

 

 

6.2

Sự nghiệp khác

59

 

 

7

Huyện Tuần Giáo

2,084

 

 

7.1

Sự nghiệp giáo dục

2,022

 

 

7.2

Sự nghiệp khác

62

 

 

8

Huyện Tủa Chùa

1,230

 

 

8.1

Sự nghiệp giáo dục

1,152

 

 

8.2

Sự nghiệp khác

78

 

 

9

Huyện Mường Ảng

1,083

 

 

9.1

Sự nghiệp giáo dục

1,008

 

 

9.2

Sự nghiệp khác

75

 

 

10

Huyện Nậm Pồ

1,502

 

 

10.1

Sự nghiệp giáo dục

1,456

 

 

10.2

Sự nghiệp khác

46

 

 

C

HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ

64

 

 

1

Hội Khuyến học

1

 

 

2

Hội Luật gia tỉnh

9

 

 

3

Hội Chữ thập đỏ

18

 

 

4

Hội Văn học NT

12

 

 

5

Liên minh các HTX

18

 

 

6

Hội Đông y tỉnh Điện Biên

2

 

 

7

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi

1

 

 

8

Văn phòng Hội Nhà báo

3

 

 

D

DỰ PHÒNG

4

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu78/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2017
Ngày hiệu lực09/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 78/NQ-HĐND 2017 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 78/NQ-HĐND 2017 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Điện Biên
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu78/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLò Văn Muôn
        Ngày ban hành09/12/2017
        Ngày hiệu lực09/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 78/NQ-HĐND 2017 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Điện Biên

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 78/NQ-HĐND 2017 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Điện Biên

            • 09/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực