Nghị quyết 784/NQ-UBTVQH14

Nghị quyết 784/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016-2020 cho dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 784/NQ-UBTVQH14 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài


ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 784/NQ-UBTVQH14

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 CHO CÁC DỰ ÁN ĐÃ CÓ TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội;

Sau khi xem xét Tờ trình số 180/TTr-CP ngày 08 tháng 5 năm 2019; Báo cáo thẩm tra số 1515/BC-UBTCNS14 ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Điều chỉnh giảm 3.797.054 triệu đồng của các dự án không có khả năng giải ngân hết trong kỳ kế hoạch để bổ sung vào dự phòng chung vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 theo Phụ lục số I kèm theo Nghị quyết này.

Chuyển 56.236 triệu đồng kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài dự kiến phân bổ cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh vào dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 theo Phụ lục số II kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2

Cho phép sử dụng nguồn vốn dự phòng chung vốn nước ngoài 19.819.500 triệu đồng để bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài cho các dự án chuyển tiếp đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020 còn thiếu vốn theo Phụ lục số III kèm theo Nghị quyết này, trong đó:

Từ nguồn dự phòng chung vốn nước ngoài trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 còn lại: 15.966.210 triệu đồng;

Từ các nguồn vốn quy định tại Điều 1 Nghị quyết này: 3.853.290 triệu đồng.

Điều 3

Giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, quản lý việc sử dụng vốn đúng quy định của pháp luật, đúng mục đích và đạt hiệu quả cao.

Điều 4

Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này./.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Kim Ngân

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 784/NQ-UBTVQH14

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu784/NQ-UBTVQH14
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2019
Ngày hiệu lực11/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 784/NQ-UBTVQH14

Lược đồ Nghị quyết 784/NQ-UBTVQH14 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 784/NQ-UBTVQH14 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu784/NQ-UBTVQH14
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Thường vụ Quốc hội
        Người kýNguyễn Thị Kim Ngân
        Ngày ban hành11/10/2019
        Ngày hiệu lực11/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 784/NQ-UBTVQH14 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 784/NQ-UBTVQH14 2019 điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn nước ngoài

            • 11/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực