Nghị quyết 79/NQ-CP

Nghị quyết 79/NQ-CP năm 2019 về đề nghị xây dựng Nghị định phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Nghị quyết 79/NQ-CP 2019 đề nghị xây dựng Nghị định phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt


CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 79/NQ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ NGHỊ XÂY DNG NGHỊ ĐỊNH PHÒNG, CHỐNG PHỔ BIẾN VŨ KHÍ HỦY DIỆT HÀNG LOẠT

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định trình Chính phủ trước ngày 17 tháng 10 năm 2019 để kịp thời phục vụ cho đánh giá đa phương của Tổ chức châu Á - Thái Bình Dương về rửa tiền đối với Việt Nam từ ngày 04 đến ngày 15 tháng 11 năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Ph
ó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính
phủ;
- HĐND, UBND các tnh, thành ph trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hộ
i;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT
, NC (02)

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 79/NQ-CP

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu79/NQ-CP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2019
Ngày hiệu lực02/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTuần trước
(08/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 79/NQ-CP

Lược đồ Nghị quyết 79/NQ-CP 2019 đề nghị xây dựng Nghị định phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 79/NQ-CP 2019 đề nghị xây dựng Nghị định phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu79/NQ-CP
        Cơ quan ban hànhChính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành02/10/2019
        Ngày hiệu lực02/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTuần trước
        (08/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Nghị quyết 79/NQ-CP 2019 đề nghị xây dựng Nghị định phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt

            Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 79/NQ-CP 2019 đề nghị xây dựng Nghị định phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt

            • 02/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực